Inrikes

Sopgubbarna om nyckelkriget: ”Det blir värre och värre”

Ett hundratal sophämtare samlades vid Reno Nordens lokaler i Älvsjö i södra Stockholm. På bilden informerar Jan Spanedal, fackklubbsordförande för Transport på företaget Reno Norden, sina kollegor om strejken. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Sopgubbarna hämtade inga sopor i Stockholm i måndags. Samtliga har gått ut i vild strejk. Arbetsgivaren har satt hårt mot hårt och lämnat in en stämning. Nyckeln till konflikten finns just i sopgubbarnas nyckelknippor.

Inrikes

 

Det var i slutet av förra veckan som arbetet upphörde hos företaget Reno Norden, ett av två privata företag som sköter sophämtningen i Stockholm på uppdrag av kommunen.
Huvudanledningen var att arbetsgivaren hade krävt att få inventera de anställdas nycklar.
I Stockholm finns alltså en rad olika system för sophämtning. Varje soprum har sin utformning och sin nyckel. En sopgubbes nyckelknippa kan väga tio kilo och innehålla hundratals nycklar. Att märka upp dem skulle innebära att en tappad nyckelknippa blir en guldgruva för tjuvar. Istället har sopgubbarna memorerat vilken nyckel som går vart.
Inte ett bra system, tyckte Reno Norden som ville samordna kunskapen om nycklarna.

 

Nycklar – en yrkeshemlighet

Sopgubbarna ville behålla sina yrkeshemligheter. Att bara en sopgubbbe vet vilka nycklar som går vart innebär att de anställda inte blir utbytbara, menar sopgubbarna. Man måste lära sig vad som funkar i sitt område.
– Det kan ta ett år att lära sig ett område, det går inte att bara komma in dag ett och ta över, säger Jan Spanedal, ordförande i den lokala fackföreningen
Det har, historiskt sett, gjort att sopgubbarna varit en stridbar organisation inom fackförbundet Transport – de har yrkeskunskap som är svår att ersätta från en dag till en annan.

På måndagen gick även hans kollegor på företaget Liselotte Lööf ut i strejk. Det innebär att så gott som samtliga sophämtare i Stockholm strejkar. Istället kör bemanningsanställda sopbilarna i ett försök att hålla de värsta sopbergen stångna.
– Det kommer att bli katastrof. De kan släcka de värsta bränderna, men det kommer att svämma över i längden, säger Jan Spanedal.
Utan någon som kan lära dem vilken nyckel som går vart är eventuell ersättningspersonal också beroende av att någon finns på plats och öppnar dörren vid varje ställe där soporna ska hämtas, enligt Jan Spanedal.

Utan fackförbundets stöd

Fackförbundet Transport står inte bakom den vilda strejken, även om företrädare menar att man sympatiserar med de anställdas krav.
Det innebär att de strejkande sopgubbarna inte kan ta del av transports strejkkassa. Om strejken över huvud taget är laglig avgör Arbetsdomstolen under fredagen. Förbundet Arbetarsolidaritet har dock ordnat en insamling till stöd för de strejkande, och själva betalat in en grundplåt på 20 000 kronor. För anställda som nu står utan lön, och som dessutom har mötts av ett skadeståndskrav på 5000 kronor vardera, räcker det dock inte långt.

Transportföretagarna utesluter också helt att man skulle komma överens innan sopgubbarna går tillbaka till arbetet.
– Vi kan ju inte låta oss utsättas för påtryckningar av det här slaget, eftersom de är olovliga. Det är inte så det funkar i Sverige, säger Anders Norberg, vice VD på Transportföretagen och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor.
Enligt honom är det en olycklig slump att båda de strejker som drabbat företag i år finns inom just transportförbundet.
– Ja, det måste jag säga att det är en olycklig slump. Det finns inget samband mellan den här hamnkonflikten och sopkonflikten

Det är inte så att ni är mindre benägna att förhandla än andra arbetsgivare?
– Nej, vi är väldigt benägna att förhandla. Vi har förhandlat fram ett kollektivavtal, och likadant i Göteborg så har vi det. Men det är inte vi som har vägrat skriva på. Vi förespråkar den svenska modellen – att man ska ha kollektivavtal – men när man har skrivit på det så ska det råda fredsplikt.
Inte heller sopgubbarna själva tycks se någon lösning.
– Det blir värre och värre. Det kommer att trappas upp ännu mer. Vi kommer ju att bli stämda nu; det kommer en räkning på fem tusen. Det ser inte bra ut, säger Jan Spanedal.

Flamman har sökt företaget Reno Norden utan framgång. 
Under onsdagen meddelade strejkande sopgubbar både på Reno Norden och Liselotte Lööf att de säger upp sig i protest.

  • nyckelkriget
  • Reno Norden
  • sopgubbar
  • Sopstrejk
  • Transport
  • Transportföretagarna

Inrikes