Inrikes

Soraya Post (Fi) röstade emot asylsökandes rättigheter: ”Jag är förkrossad”

”Jag borde ha vetat bättre för detta är väldigt viktiga frågor för mig och Feministiskt Initiativ”, säger Soraya Post. Fredrik Persson/TT.

EU:s arbete med att skärpa asyllagarna går framåt, men samtidigt som ett nytt förslag får hård kritik röstade feministiskt initiativ för inskränkningar i flyktingars rättigheter – av misstag.

Inrikes

Det var i förra veckan som EU-parlamentets LIBE-utskott röstade om ett förslag om ändring i lagarna om asylsökande personers rättigheter. Förändringarna syftar bland annat till att harmonisera asyllagstiftningen inom EU, men anses också på flera håll försvaga rättsläget för asylsökande.
Förslaget, som tagits fram av Laura Ferrera från det italienska högerpopulistpartiet Femstjärnerörelsen, innebär bland annat att personer som kommer från ett så kallat ”säkert tredje land” inte ens ska få sin asylansökan prövad.
Utöver det ska den nya förordningen ”göra det tydligt för sökandena att de är skyldiga att samarbeta med myndigheter under förfarandet och att införa stränga påföljder om skyldigheterna inte efterlevs” som det står i förslaget.
Och utskottet röstade för förslaget.
– Det är helt oacceptabelt att ha en lista med säkra länder som innebär att människor kommer nekas att få sin asylansökan prövad. Det undergräver hela asylrätten, eftersom den måste baseras på individuella bedömningar och omständigheter. Vi kommer få se direktavvisningar vid EU:s gränser. Det här är väldigt farligt, säger Malin Björk, EU-parlamentsledamot för Vänsterpartiet som röstade emot förslaget.

Frågan tas nu vidare från utskottet till Europarådet. Bland de svenska representanter som röstade om förslaget fanns också Feministiskt initiativs Soraya Post. Hon röstade för delar av förslaget, men lade ned sin röst i den slutgiltiga omröstningen.

”All rätt att vara upprörda”

Nu menar hon att hon har begått ett misstag som stödde vissa av skrivningarna, som innebar svagare skydd för asylsökande.
– Angående omröstningen igår i LIBE-utskottet om EU:s asylprocedurfördordning, röstade jag fel. Jag borde ha vetat bättre för detta är väldigt viktiga frågor för mig och Feministiskt initiativ sa hon i ett uttalande dagen efter omröstningen.
Medan omröstningen i kammaren fortfarande pågick ska Soraya Post ha uppmärksammats om att hon röstade fel, och därför avstått att lägga någon röst angående förslaget som helhet.
– Ni har all rätt att vara upprörda. Detta är inget jag och Feministiskt initiativ står för. Jag vill att Sverige och EU ska stärka asylsökandes rättigheter samt att rättssäkerheten stärks för flyktingar och asylsökande. Jag är förkrossad över detta misstag och kommer att göra bättre ifrån mig i framtiden.
I utskottet LIBE sitter även den Miljöpartistiska EU-parlamentsledamoten Bodil Valero. Hon deltog inte i omröstningen, enligt hennes pressekreterare för att det krockade med andra uppdrag i parlamentet.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • asylansökan
  • EU
  • Feministiskt Initiativ
  • Soraya Post

Inrikes