Inrikes

Finska vänsterledaren:

Spelet om Nordea är ett “race to the bottom”

Jag tycker att sannolikheten för en ny europeisk bankkris är stor, säger Li Andersson. Foto: Vänsterförbundet.

Med flytten av Nordeas huvudkontor lämnar Sverige också över ansvaret för att rädda banken vid en kris till Finland och övriga EU. Den finska vänsterns Li Andersson jublar inte direkt över sin nya storbank.

Inrikes

Finland är ett stabilt område att verka i, tycker Finlands statsminister Juha Sipilä. Han är glad på Twitter efter att ha vunnit maktkampen om storbanken Nordea på torsdagskvällen i förra veckan.
Banken utannonserade sin flytt från Sverige efter att regeringen meddelade en höjning av den så kallade resolutionsavgiften förra året. På torsdagen klubbades bankens beslut. 96 procent av andelsägarna röstade för förslaget att flytta huvudkontoret till Finland.

Flyttbeskedet har gett upphov till hård kritik. Å ena sidan från de som anser att regeringen misslyckats med att hålla kvar ett av Sveriges viktigaste företag. Å andra sidan från de som anser att banken, som räddats för skattepengar under den senaste finanskrisen, inte tar sitt ansvar som flyttar så fort det blir tal om att betala tillbaka.

En miljon svenskar kan lämna banken

Enligt en undersökning som Inizio gjorde i höstas ska så många som en miljon svenskar överväga att lämna banken. LO:s förbund hävdar att även de planerar att flytta sina besparingar från Nordea i protest.
Finansminister Magdalena Andersson (S) har beklagat Nordeas beslut att flytta, medan Jonas Sjöstedt (V) kallade bankens beslut för ”girighet”.
Men den finska vänstern verkar inte heller nöjda med flytten. Li Andersson, partiledare för Vänsterförbundet, är faktiskt inte alls glad.
Nordea, menar hon, är inte ett pris så mycket som en risk.
– Det är ett storföretag och dessutom i en sån sektor där det tyvärr är skattebetalarna som har burit ansvaret om riskerna har realiserats. Så det är ett storföretag som så att säga inte bär sitt eget ansvar, säger Li Andersson till Flamman.
Och nu får Finland ta över det ansvaret?
– Precis. Och eftersom Finland är med i eurozonen så är riskerna fördelade över hela EU. Så det är inte bara de finska skattebetalarna, utan det är alla andra också.

Sparar en miljard euro

Den finska finansinspektionen har utökat personalstyrkan med ungefär 30 personer för att möta det ökade kravet på granskning som Nordea väntas föra med sig. Flytten beräknas också blåsa upp den finska finansmarknaden till ett värde motsvarande 400 procent av landets BNP.
Enligt Nordea själva kommer flytten att spara företaget en miljard euro i uteblivna avgifter.

Det är ett storföretag och dessutom i en sån sektor där det tyvärr är skattebetalarna som har burit ansvaret om riskerna har realiserats. Så det är ett storföretag som så att säga inte bär sitt eget ansvar

Några större förändringar på för den finska arbetsmarknaden beräknas flytten dock inte innebära. Li Andersson kallar den ”en imageseger”.
– Under förra valperioden sänkte Finland sin företagsskatt till 20 procent, vilket var under den svenska nivån. Det motiverade man helt med att vi skulle öka vår konkurrenskraft gentemot Sverige. Då räckte det inte med att sänka den till samma nivå, utan då skulle man under den. Så skapar man ett ”race to the bottom”, också mellan länder som skulle ha gemensamma intressen av att upprätthålla en tillräcklig nivå på skatteintäkterna för att kunna finansiera välfärdstjänsterna, säger hon.
– Det är det här som är en del av problematiken i den värld vi lever i nu. Att storföretag konkurrensutsätter länder på det här sättet, och fattar helt politiskt motiverade beslut för var de då väljer att ha ett huvudkontor.

Fokus på europeiska bankunionen

I Nordeas egen kommunikation om flytten har fokus den senaste tiden legat på den europeiska bankunionen, som man menar ger bättre förutsättningar för banken att bedriva sin verksamhet än med de svenska regleringarna.
Den svenska regeringen utreder just nu också förutsättningarna för ett svenskt inträde i bankunionen. Utredningen ska redovisas under i slutet på november 2019. Därefter kan det bli tal om att Sverige ska ansluta sig.
Det tycker Li Andersson är en dålig idé, eftersom Sverige då skulle tvingas vara med och bära resultatet av en ny möjlig europeisk bankkris. Däribland kostnaderna för ett krisande Nordea.
– På basis av den information jag har så skulle jag nog inte se det som ett vettigt beslut. Jag tror att sannolikheten för en ny europeisk bankkris är stor, säger Li Andersson.

Finland befinner sig otvivelaktigen i en annan situation än Sverige. Som enda nordiska land har man anslutit sig till både EU och euron. Den gemensamma europeiska finanspolitik som man därmed har blivit en del av har dels skapat förutsättningar för en ny kris, dels försvagat möjligheterna att hantera den, enligt Li Andersson.
– Skulle det komma en ny eurokris till exempel så är euroländernas offentliga skuldsättning är på en betydligt högre nivå än den var tidigare. Så man har inte samma utrymme för att baila ut banker som när man tvingades göra det tidigare.  Så på det stora hela är det vi är mest oroliga för den här ödeskopplingen mellan det privata bankväsendet och staterna: den existerar fortfarande inom euroområdet.

I den prekära situationen flyttar alltså Nordea in under andra halvan av året. Nu efterlyser Li Andersson färre diskussioner om exakt vilken position man ska ha gentemot EU inom både den nordiska och europeiska vänstern.
– Jag tycker att det finns mycket utrymme för ett europeiskt vänstersamarbete där man koncentrerar sig på sakfrågor. För vi håller alla med varandra om betydelsen av att kämpa mot klimatförändringen och skatteparadisekonomin, och betydelsen av politiskt samarbete för att förhindra att företag som Nordea gör sådana här utspel där man konkurrensutsätter länder och får dem att spela med varandra om vem som gynnar storföretag mest.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • banker
  • Finland
  • Li Andersson
  • Nordea

Inrikes