Opinion

Stå upp för strejkrätten – visa civilkurage och kollektiv stryka

Daniel Asplund är årets mottagare av SAC Syndikalisternas årliga pris som delas ut till minne av den mördade fackaktivisten Björn Söderberg. Foto: Privat

I dag den 12 oktober firar SAC Syndikalisterna civilkuragets dag och delar i samband med denna dag ut ett pris till minne av den mördade fackaktivisten Björn Söderberg. I år går priset till Daniel Asplund som arbetar på LKAB:s pelletsverk i Svappavaara.

Opinion

Den 12 oktober firar vi civilkuragets dag. SAC Syndikalisterna delar ut sitt årliga pris till en person som på sin arbetsplats visat civilkurage och agerat mot orättvisor och missförhållanden. I år går priset till Daniel Asplund som öppet vågat framföra kritik mot ledningen i gruvan där han arbetar trots risk för utfrysning eller direkt uppsägning.

Den 27 juli föll Julia Markström, 21 år, genom en rostig gallerdurk i LKAB:s pelletsverk i Svappavaara och avled av sina skador. Hon var Daniel Asplunds arbetskamrat. Efter dödsolyckan skrev han ett öppet brev till verkställande direktören och hela gruvans personalstyrka. I brevet kritiserades koncernledningens ovilja att lyssna på skyddsombud. Brevet fick stor spridning och ledde till att missförhållanden i LKAB:s gruva kom ut till allmänheten.

LKAB:s ledning fokuserade på besparingar trots miljardvinster. Inget gjordes åt säkerheten i gruvan förrän efter Julia Markströms dödsfall. Problemen hade påtalats tidigare men klagomålen togs aldrig på allvar. Om ledningen lyssnat på arbetarna hade dödsolyckan med största sannolikhet kunnat undvikas. Enligt Daniel Asplund har skyddsombud och fackligt förtroendevalda i gruvan fått avsluta sina anställningar för att de ansetts besvärliga för arbetsköparen.

De största fackliga centralorganisationerna LO, Saco och TCO vill ha en överenskommelse med Svenskt Näringsliv och de stora organisationerna för arbetsköpare. De vill att fackliga stridsåtgärder ska förbjudas om de inte leder till kollektivavtal med fredsplikt. Förslaget innebär ett hot mot strejkrätten och fackliga krav som rör enskilda fall. Arbetare som fått sparken på tvivelaktiga grunder skulle inte ha möjlighet att strida för att få jobbet tillbaka.

Gruvorna i Norrland är inga undantag när det gäller otrygghet på arbetsplatsen. Tillfälliga anställningar ökar och vissa vågar inte framföra kritik med risk för att uteslutas från framtida uppdrag av arbetsköparen.

Efter Julia Markströms död höll personalen i Svappavaaras gruva möten och bestämde att ingen fick röra sig på gallerdurkar tills säkerheten var fastställd. LKAB accepterade kravet och tog in firmor för att besikta verken. Arbetare i närliggande gruvor i Malmberget och Kiruna har gjort gemensam sak med Svappavaaras gruvarbetare. Tillsammans har de gjort en lista med krav för att trygga deras arbetsplatser. Den framtida säkerheten är ändå oviss och gemensamma krav är oerhört viktiga.

Gruvorna i Norrland är inga undantag när det gäller otrygghet på arbetsplatsen. Tillfälliga anställningar ökar och vissa vågar inte framföra kritik med risk för att uteslutas från framtida uppdrag av arbetsköparen. Vi måste ställa upp för varandra och visa kollektiv styrka. Med gemensam kraft kan vi kämpa för en bättre arbetsmiljö. Personligt mod lönar sig.

Civilkuragepriset delas ut till minne av den mördade fackaktivisten Björn Söderberg. Han mördades av nazister i sitt hem 1999 efter att ha avslöjat att en nazist blivit förtroendevald i den lokala fackklubben.

  • Arbetsplatsolyckor
  • Björn Söderberg
  • civilkurage
  • fackligt arbete
  • LKAB
  • SAC Syndikalisterna

Opinion