Inrikes

Stark kritik mot kontroll av vab-dagar

Skolor och förskolor ska nu rapportera barns frånvaro till Försäkringskassan. Regeringen körde över kritiker med förslaget om mer kontroll av vab-dagar.

Inrikes

– Det är ju självklart att fusket ska bekämpas men frågan är vems uppgift det ska vara. Lärare måste kunna ägna sig åt barnen och kärnverksamheten i skolan, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Det ska nu krävas intyg från skola eller förskola att barnen varit hemma när föräldrar tar ut tillfällig föräldrapenning för Vård av barn, vab. Men att lärarna och förskollärarna ska lämna uppgifter till Försäkringskassan, väckte stort motstånd redan vid remissrundan.
Arbetsgivaren istället
– För tilltron till socialförsäkringssystemet är det av yttersta vikt att överutnyttjande och bidragsbrott motverkas. Tack vare de undersökningar som har gjorts om allmänhetens attityder på detta område kan jag vara tryggt förvissad om att jag och regeringen i detta arbete har ett helgjutet stöd från det svenska folket, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).

Men åtminstone bland remissvaren finns snarare ett stort motstånd.

– Våra undersökningar visar att vi finner betydligt mer fusk när vi frågar arbetsgivaren huruvida individen har avstått från arbete, än om vi frågar barnomsorg och skola om barnet varit frånvarande, säger avdelningschef Ann Eva Askensten vid Försäkringskassan, till TT.

Ärenden borde inte anmälts

År 2007 polisanmälde Försäkringskassan rekordmånga, 2 564 personer, för misstänkt vabfusk. Mer än hälften av anmälningarna kom i retur, och under samma period var antalet fällningar bara 214.
– Jag kan väl känna att en del ärenden inte borde ha anmälts, där man redan från början kan se att ”det här är nog ett misstag”, säger kriminalkommissarie Pontus Fors, till SVT:s Rapport.
Både Försäkringskassan och FUT, Delegationen mot felaktiga utbetalningar, vill att det ska vara arbetsgivaren som står för kontrollen att föräldrarna varit hemma.

FUT skriver att tillfällig föräldrapenning är en försäkring som ger föräldrar möjlighet att stanna hemma från arbetet för att vårda sjuka barn. Förskolor och skolor kan endast intyga att barnet varit frånvarande, men inte om anledningen eller vem som vårdat barnet, skriver FUT-i sitt remissvar. Den primära kontrollen bör därför vara att föräldern inte får lön eller arbetslöshetsersättning samtidigt som tillfällig föräldrapenning, menar FUT.

Stora kostnader

Datainspektionen vill ha en analys av konsekvenserna av intygen, enligt TT.
Försäkringskassan uppskattar att regeringens intygskrav ska minska bidragsfuskandet med 50-60 miljoner kronor. Men de kostnader som intygen för med sig för Försäkringskassan blir cirka 41 miljoner kronor årligen och omkring 8,5 miljoner kronor i engångskostnad. Det kommer Försäkringskassan att kräva att staetn kompenserar kassan för. Dessutom blir det utgifter för förskolor och skolor för att utfärda intygen.

– Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det risk för att det här kostar mer än det smakar, säger Ann Eva Askensten till DN.
FUT-delegationen påpekar att intyg även borde krävas för vanlig föräldrapenning, där felen bedöms kosta tredubbelt så mycket. Med fel kan alltså avses även till exempel misstag som begås av myndigheten som betalar ut pengarna.

Vill inte belasta arbetsgivarna

Regeringen vill inte belasta arbetsgivarna med mer administration. För ett år sedan föreslog Försäkringskassan två modeller för att stävja fusk med vab-dagar.
Att arbetsgivare rapporterar anställdas vab-frånvaro och Försäkringskassan kontrollerar barnets frånvaro, eller att föräldern själv skulle styrka både sin egen och barnets frånvaro. Men regeringen valde alltså inget av förslagen.
– Det avgörande är att vi i regeringen har målet att inte åsamka arbetsgivarna större administrativ börda, säger Bettina Kashefi, statssekreterare på socialdepartementet, till Göteborgs-Posten.

    Inrikes