Opinion

Starten är god – nu krävs det att trycket hålls uppe

Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar i samband med ett jultal i Stockholm förra veckan. Foto: Amir Nabizadeh/TT.

Lite populism kan hjälpa en att synas i mediernas tid.

Opinion

Vänsterpartiets nya partiledare har börjat sitt jobb förtroendeingivande.

Hennes tal på kongressen var direkt riktat till arbetarklassen, en nog så viktig kursändring som kanske till och med kan påverka utformningen av de identitetspolitiska frågorna, exempelvis att också i debatten lyfta fram villkoren för arbetarklassens kvinnor som viktigast när man formulerar ett feministiskt handlingsprogram.

Talet följdes upp med ett korrekt och samtidigt smart utspel om utförsäkring av sjuk­vårds­personal som fick direkt politiskt svar och i vart fall hos en del av befolkningen kopplas till Vänster­partiets initiativ.

Sedan en bra kommentars­intervju till corona­kommissionens delbetänkande med konkreta, omedel­bara förslag till för­bättringar och en smart inbjudan till samarbete.

I den senaste mätningen av parti­ledar­sympatier svarar en stor andel av de till­frågade att de inte kan ta ställning i fallet med Vänsterpartiets nya partiledare. Hon är fortfarande för okänd.

Det finns därför goda skäl att fortsätta med en, gärna populistisk, lansering av både politik och partiledare och att nu vara på tårna, inte bara en gång, och använda kriser som det historiskt starka vapen för vänstern det alltid varit, för att flytta fram positionerna i en värld och ett land styrt av nyliberalism och kapitalet.

Ett förslag: Göran Dahlgren och Lisa Pelling har skrivit en tydlig bok om behovet av omfattande reformer för att nå en jämlik vård och som också heter just Jämlik vård – en handlingsplan, med 10 väldigt konkreta förslag som V rakt igenom kan ställa sig bakom.

Hälso-och sjukvården toppar väljarnas lista på viktigaste frågor. Om också V använde presskonferensens kraft och tillsammans med författarna lanserade bokens förslag och förklarade att partiet står bakom dem, skulle det få stor effekt eftersom uppfattningarna i boken stämmer överens med väljarnas egna. Gärna kopplat till diskussion om de enskilda förslagen.

Högern har insett opinionskraften i systematiska, återkommande populistiska utspel. Det bör vi också göra, fast med ett varje gång seriöst innehåll. Intrycket är att den nya partiledaren förstår det.