Kultur

Krönika

Staten abdikerar

Kultur

Allt som vi inte tar itu med kommer ifatt och hugger oss i nacken. Det gäller både i våra personliga liv och i politiken.
Nyligen skrev Flamman om flyktingar som skickas från rika Stockholmskommuner till fattiga glesbygdskommuner när de första två åren har gått.

I samma veva rapporteras om Filipstads kommun som hotas av konkurs på grund av att många behöver försörjningsstöd och för få jobbar och betalar skatt.
I decennier har stora delar av landet lämnats åt sitt öde när stora industrier eller försvarsrelaterad verksamhet lagts ner. I decennier har segregationen i storstäderna fått härja fritt. Marknaden råder, allmännyttiga bostäder har sålts ut till bostadsrätter. Där jobben finns, finns inga bostäder – och vice versa.
Naturligtvis skulle det vara möjligt att lindra detta med politiska åtgärder. Men den politiska viljan har saknats.

När många flyktingar kom 2015 blev sprickorna smärtsamt synliga, de går inte att dölja längre.
Det är inga lätta saker att motverka skenande urbanisering och företagsflykt till utlandet. Men om det fanns politiska visioner, en färdriktning, skulle kreativiteten och solidariteten få fäste. Nu stannar det ofta vid tomma fraser om att bryta utanförskapet och att hela Sverige ska leva.
Snart är Arbetsförmedlingen borta från alla mindre orter. Förutom de praktiska problem det ställer till för arbetssökande – dit snart stora delar av AF:s personal hör! – är det en signal om att staten drar sig tillbaka från delar av vårt land.

Ända sedan tidigmodern tid har Sverige haft en stark stat. Under 1800-talet manifesterades detta, bland annat genom folkskolans införande. Efter andra världskriget byggdes så välfärdsstaten upp, med allt större statliga och kommunala åtgärder.
Visst har de haft sina mörka sidor med förmynderi och rasbiologi. Men den svenska välfärdsstaten framstår ändå som ett av historiens bästa samhällsbyggen. Ingenstans har individen varit så fri.

Nu abdikerar staten från område efter område – Arbetsförmedlingen är ett av de nyaste exemplen och kommunaliseringen av skolan är ett av de tidigare.
De nyanlända synliggör frånvaron av bostads- och regionalpolitik.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

    Kultur