Inrikes

Stora narkotikabeslag tycks inte ha påverkat tillgången

En korg full med beslagtaget heroin och kokain. Foto: Tullverket/TT.

I våras spekulerade Polisen i huruvida pandemin kunde slå undan benen för narkotikahandeln och därmed försvaga gängbrottsligheten. Och förra veckan uppgav tullen att de stoppat mer narkotika på väg in i landet än någonsin. Ändå verkar narkotikamarknaden klara sig bra.

Inrikes

130 kilo kokain fastnade i Tull­verkets kontroller mellan den 15 mars och 15 september. Det uppger myndigheten för Sveriges Radio. Det innebär en kraftig ökning jämfört med förra året, då 26 kilo beslagtogs under motsvarande period.
130 kilo kokain motsvarar åtminstone en halv miljon kronor på gatan.
– Vi är faktiskt lite förvånande över att kokainet ökar, eftersom det är en utedrog. Och under pandemin borde inte just efterfrågan på kokain öka, säger Charlotte Svensson till Sveriges Radio.

Tullverket har under 2020 fått 110 miljoner kronor mer i anslag från regeringen, varav 40 miljoner är helt nya satsningar. Charlotte Svensson lyfter bland annat fram dessa anslag som en förutsättning för de ökade beslagen.
Men Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som med hjälp av rapportörer sammanställt uppgifter om den svenska drogmarknaden, har varken priser eller tillgång på de flesta droger påverkats trots tullens insatser.

Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN, säger att priset på cannabis visserligen stigit något, men att åtminstone en delförklaring troligen ligger utanför Europa.
– Vi såg tendenser till att det skulle bli brist på cannabis ute i Europa redan före pandemin. Det mesta haschet kommer till Europa från Marocko, och det har varit ett par väldigt stora beslag i södra Europa. Det kan ha varit cannabis som annars skulle ha letat sig upp hit, säger han till Flamman.

Ni rapporterar att det inte verkar finnas någon brist eller stora prisökningar på andra droger – trots att tullverket säger sig ha beslagtagit mycket mer. Hur går det ihop?

– Utan att veta exakt vad Tullverket har sagt så är det troligen så att de har fokuserat på godstrafiken, eftersom det inte funnits någon persontrafik, och att de därför har kunnat göra några väldigt stora beslag.

Tullens statistik tycks också tyda på att mängden narkotika per beslag ökat, samtidigt som antalet beslagstillfällen minskat, vilket ger stöd åt den teorin.

Erika Karlsson, kommunikatör på Tull­verket meddelar att myndigheten delar den förklaringen. Men varför beslagen inte tycks ha påverkat den inhemska narkotikamarknaden har man däremot ingen förklaring på.

– Vi har inget enkelt svar. Det är såklart en affärsverksamhet som många andra, narkotika­organisationerna har kanske lager så att enskilda beslag inte får prisgenomslag, i varje fall inte i det korta perspektivet, säger Erika Karlsson till Flamman.

Samtidigt menar hon att även om beslag inte direkt tycks ge utslag på pris eller tillgång så skadar de ändå de kriminella nätverken.

– Det är viktigt för kriminella aktörer att hålla attraktiv prisbild för att behålla sin marknads­position. Så på kort sikt kan större beslag kanske innebära mindre marginaler för säljare som inte vill tappa marknadsandelar, säger Erika Karlsson.

  • narkotika
  • narkotikahandel

Inrikes