Nyheter

Stora effekter om Trump bryter klimatåtaganden

Donald Trump deltar i en paneldiskussion om kolgruveindustrin vid en kolgruva i Virginia i augusti. Foto: Evan Vucci/AP/TT.

USA:s tillträdande president Donald Trump har visat tecken på att mjukna i sin uppfattning om klimatförändringarna. Men osäkerheten kring USA:s framtida miljöpolitik är fortfarande stor och många bedömare oroar sig för en kursändring som skulle få stora effekter globalt.

Nyheter

I en intervju med New York Times för två veckor sedan lovade Donald Trump att han skulle ha ”ett öppet sinne” i förhållande till klimatförändringarna. Det är ett annat besked än tidigare då han hävdat att hela fenomenet är en bluff som förts fram av Kina. Den tillträdande presidenten har nu även sagt att det finns ”vissa kopplingar” mellan människans utsläpp av växthusgaser och klimatförändringarna. Oron som hans kontroversiella utspel om miljöpolitiken har skapat är dock inte stillade.
Donald Trump har tidigare meddelat att USA ska dra sig ur Parisavtalet, avsluta satsningarna på grön energi, upphöra med finansieringen av FN:s klimatprogram. Allt detta för att i stället satsa på den inhemska kol-, olje- och gasindustrin. Den tillträdande presidenten meddelade även nyligen att han planerar att dra tillbaka finansieringen av all forskning som Nasa bedriver i klimatfrågan.

Kommer att gå vidare ändå

– Valet av Donald Trump som USA:s president har skapat en akut oro för de globala insatserna för att hejda klimatförändringarna och bidragen till att hjälpa de fattigaste och mest sårbara länderna att hantera dess förödande effekter, säger Andrew Norton, som är chef för International Institute for Environment and Development, IIED.
Han säger att det är av avgörande betydelse att USA går i spetsen i kampen mot klimatförändringarna – däribland genom att följa det nya klimatavtal som förhandlades fram i Paris. Inom detta avtal, som syftar till att hålla nere den globala uppvärmningen under två grader Celsius, har USA – som är världens näst största utsläppsland – lovat att minska utsläppen av växthusgaser med minst 26 procent innan år 2025, från 2005 års nivåer. Alden Meyer vid organisationen Union of Concerned Scientists säger samtidigt att Parisavtalet kommer att löpa vidare, oavsett hur ett USA med Donald Trump som ledare ställer sig till det.
– Det finns en känsla av att ”det här gäller oss alla”, och vi kommer att gå vidare med vetskapen om att USA förr eller senare kommer att komma tillbaka, säger han.
Strax efter valsegern meddelade den tillträdande presidenten att han utsett klimatförnekaren Myron Ebell, som arbetat mot Parisavtalet, till att se över USA:s miljöskyddsmyndighet EPA. Det är ytterligare ett tecken som oroar många bedömare. Andrew Norton säger att det finns en oro för vad den kommande administrationen kan komma att göra när det gäller finansieringen av klimatinsatser.
– Om USA skulle dra tillbaka den finansiering som utlovats så råder ingen tvekan om att detta skulle få enorma konsekvenser för de fattigaste och mest utsatta ländernas möjligheter att skydda sig mot klimatförändringarnas värsta effekter.

Lovar att lyfta alla restriktioner

Särskilt gäller oron FN:s gröna klimatfond som etablerades 2010 och som syftar till att hjälpa utvecklingsländer att anpassa sig till ett förändrat klimat. Målet är att fonden till år 2020 ska samla in 100 miljarder dollar om året för detta ändamål. Om USA skulle dra tillbaka sina finansieringslöften till denna fond så skulle en stor kassabrist uppstå.
Även på hemmaplan skulle en förändrad politik kunna få stora effekter. Störst risk att drabbas är president Barack Obamas satsning ”Clean Power Plan”, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från landets elkraftverk. Under de senaste sex åren har nästan en tredjedel av USA:s kolkraftverk fasats ut, och detta är skälet till att landets utsläpp av koldioxid har minskat under det senaste decenniet. Donald Trump har dock utlovat att lyfta alla restriktioner för energiproduktionen i landet, däribland Clean Power Plan, i syfte att skapa nya arbetstillfällen. Han planerar dessutom att ge klartecken till flera enorma infrastruktursatsningar, däribland de mycket kontroversiella jätteledningarna Keystone XL och Dakota Access Pipeline.
Under klimatmötet COP22, som nyligen hölls i Marrakesh, vädjade flera länder till USA:s tillträdande president att inte lägga om kursen i klimatfrågan.

  • Donald Trump
  • klimatpolitik
  • USA

Nytt