Nyheter

Stora protester i Rom under EU-firande

Människor samlas i slutet av demonstrationen. Foto: Olof Siwertz.

Under lördagen samlades regeringschefer från 27 EU-länder i Rom för att högtidlighålla Romfördragets 60-årsdag. Samtidigt hölls stora delar av stadens centrum avspärrade på grund av demonstrationer.

Nyheter

Den största demonstrationen arrangerades av nätverket Eurostop, i vilket en uppsjö vänsterorganisationer ingår, inklusive fackförbund, Italienska Kommunistpartiet PCI och studentorganisationen Noi Restiamo.
– Det italienska motståndet mot EU inom vänstern är under uppbyggnad, och dagens demonstration var viktig för utvecklingen av det. Men det är många organisationer, partier och fackförbund som fortfarande stödjer unionen. De tror att den kan reformeras, men det kan den inte, för det ligger i fördragens natur att de inte kan reformeras. Det är en del av EU:s konstitution att den inte kan reformeras, EU kan bara förstöras eller överges. Så vi är här för att visa möjligheten från vänster att gå ur unionen, säger Riccardo Rinaldi, en av arrangörerna från Eurostop.
Cirka 8 000 personer deltog i demonstrationen enligt italienska medier, och trots att italienska myndigheter och medier rapporterat att Eurostop skulle ha infiltrerats av extremister såsom svarta blocket så gick den huvudsakligen till. Polisen bröt dock upp tåget och höll kvar ett antal personer under en dryg timme. Det rapporterades även att ett hundratal personer som färdades till Rom med buss ska ha omhändertagits av polis före demonstrationen.
– Polisen har inför demonstrationen kallat oss terrorister och varnat för att vi skulle förstöra hela staden. De har till och med försökt koppla ihop oss med IS, säger Riccardo Rinaldi.

EU-motstånd kapat av fascister

Under lördagen hölls även en EU-positiv demonstration, March for Europe, som bestod av mestadels liberala och socialdemokratiska organisationer.
– Den var lite märklig eftersom den även innehöll vissa organisationer som utger sig för att vara vänster, till exempel en del fackförbund. Det är märkligt att vänstern som är emot åtstramningspolitiken gick i samma demonstration som partier som är för åtstramningspolitiken, säger Riccardo Rinaldi.

 

DSC_7137
Riccardo Rinaldi. Foto: Olof Siwertz.

Dessutom hölls en fascistisk demonstration mot EU, som dock hade väldigt dålig uppslutning, vilket det faktum att inga siffror publicerades vittnar om.
– Deras neo-fascistiska demonstration mot Europa tycker vi är komplett nonsens eftersom deras motstånd utgår från en situation som existerar men utan att ge något positivt svar. De säger att de är mot EU, men det enda de är mot är invandrare och de har inga förslag för att lösa problemen med EU.
Att det var just vänstern och fascister som arrangerade demonstrationer mot EU visar enligt Rinaldi hur viktigt det är med ett EU-motstånd från vänstern.
– Det är problematiskt att man lät fascisterna kapa EU-motståndet i Storbritannien, och det är klart att det finns en oro att det ska bli så här också. Men svaret måste vara en starkare position för partierna till vänster, där man kan peka på de verkliga problemen med EU och erbjuda verkliga lösningar. För om vi inte agerar och om vi inte säger någonting om problemen med EU så lämnar vi fältet fritt för de fascistiska rörelserna. Vi måste visa på det problematiska med åtstramningspolitiken, den fascistiska migrationspolitiken, och även den den auktoritära politik vi sett prov på idag med polisiärt övervåld.

Medelhavsländer borde lämna

Enligt Riccardo Rinaldi är det viktigt att vänstern pekar på möjligheterna bortom EU utan att hemfalla i nationalisternas retorik.
– Vissa har svårt att förstå vår politiska linje. De tror att vi vill tillbaka till den självständiga nationalstaten, men det är inte vårt mål. Vi är såklart inga nationalister. Vårt mål är att uttömma alla möjligheter att väcka opinion i Medelhavsländerna – men också i kärnländerna och i de nordiska länderna – för att göra slut med Europeiska Unionen. Vi tycker att det är självklart att alla Medelhavsländer borde lämna unionen. Vi har det gamla exemplet med Grekland där man valde att inte lämna vilket var ett misstag för hela befolkningen. Nu kan man se hur de får lida för det, säger han.

  • demonstration
  • EU
  • Italien
  • Rom

Nytt