Ledare

Striden om mänskliga löner

I en tid där avtalsrörelserna känns mer och mer som kommunikationsstrider, behöver vi som är på fackets sida visa tydligt var vi står både inför och under de eventuella stridsåtgärder som facken vidtar. Genom att tillexempel argumentera vid fikabordet.

Facklig kamp är ingen åskådarsport menar Anna Herdy. Hon uppmanar alla som kan att ge facket ideologiskt understöd.

Ledare

Vi befinner oss mitt i den hetaste tiden i avtalsrörelsen. Under våren ska över 2 miljoner löntagare få nya löneavtal och i slutet av mars och april löper många av avtalen ut. Det är nu fackförbunden och deras medlemmar börjar jämföra storleken på strejkkassorna, argumentationsträna vid fikaborden och göra upp strejkvaktslistor. Det lär behövas, för det råder en mycket upptrissad stämning mellan fack och arbetsgivare.
Tidningen Arbetet har listat hur stor konfliktrisken är inom några av de viktigaste sektorerna på arbetsmarknaden och kommit fram till att den är stor i samtliga. Både inom industrin, tjänstesektorn, byggsektorn, handeln och Kommunals avtalsområde görs bedömningen att parterna ligger väldigt långt ifrån varandra. I de allra flesta konflikterna är lönen den största frågan.

En del klassiska frågor återfinns i varje avtalsrörelse. Arbetsgivarnas fixering vid las, lagen om anställningsskydd, återkommer även år. Både IT- och telekomföretagen (inom Almega) och Svensk Handel vill skrota las. Det är ju inte heller direkt förvånande att frågan om att sänka lägstalönerna, som för bara några år sedan skulle uppfattats som extrem, även letat sig in i avtalsrörelsen.På sidan 6-7 i veckans nummer skriver vi mer om avtalsrörelsen och hur arbetsgivarna pressar på för lönesänkningar.
   Svenskt näringsliv och den organiserade högern använder som väntat mängden asylsökande som murbräcka för försöka hålla nere lönenivåerna. Svensk Handel kräver, med flyktingkrisen inbakad i argumentationen, frysta ingångslöner. Handelsanställdas förbund kräver i sin tur att lägstalönerna höjs med 750 kronor och ungefär i den nivån återfinns många av fackens lönekrav. 

Ska inte de som producerar företagens värde också få del av dess vinst?

Ska inte de som producerar företagens värde också få del av dess vinst? Det är en rimlig fråga att ställa oftare och högre. För facklig kamp är ingen åskådarsport. I en tid där avtalsrörelserna känns mer och mer som kommunikationsstrider, behöver vi som är på fackets sida visa tydligt var vi står både inför och under de eventuella stridsåtgärder som facken vidtar. Att ge facket ideologiskt understöd i striden som snart skall stå är avgörande. Du kan hjälpa till genom vara den rimliga rösten som säger att det är vettigt att fördela rikedom jämlikt.

  • arbetsgivarna
  • avtalsrörelsen
  • facklig kamp
  • lägstalöner
  • sänka löner
  • Svenskt Näringsliv

Ledare