Rörelsen

Svensk vänster ska inte kalla motstånd för imperialism

Iranska trupper under en parad 2015. Landet har en relativt liten militärbudget jämfört med andra regionala aktörer. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT.

Iran är en auktoritär teokrati – men inte imperialistiskt.

Rörelsen

Olssons och Keshavarzis artikel i Flamman 29 får mig att säga stopp och belägg.

Först ska vi självklart instämma i att Iran är en brutal teo­kratisk regim. Inte tu tal om saken. Den är nästan lika vidrig som en av sina grannar Saudi­arabien, ett land vi kommer till­baka till. Jag tycker Olsson och Keshavarzi gör ett fint jobb att karakterisera Iran, särskilt dess inre repression. Där­efter går de över till att måla med en väldigt bred pensel, nämligen genom att hävda att Irans regim är imperialistisk till sin natur. Skälen som tas upp är att regimen för­trycker sina minoriteter samt ”söker också utöka sitt in­flytande i Mellanöstern”.

Mellan inflytande i regionen och imperialism sätts på något sätt ett likhetstecken.

Så vitt jag vet ockuperar inte Iran något land, eller vill det. Såvitt jag vet så ville Iran inte utveckla kärnvapen och skrev också under ett avtal om det 2015. Ett avtal Iran hedrade trots att USA drog sig ur det. Iran måste vara första land som vill skapa ett imperium utan kärnvapen. Det finns bara en nation med kärnvapen i den regionen, utöver Pakistan och Indien: Israel. Enligt ett läckt mejl av den tidigare amerikanske utrikesministern Colin Powell har ”Israel 200 kärnvapen, alla riktade mot Iran.”

Iran kan ha drömmar om imperialism, inget annat. Att Iran har tre stora fiender, Saudiarabien, Israel och USA, är välkänt. Saudiarabien hade 2019 61,9 miljarder dollar i militärbudget, Israel spenderade 20,5 och USA 731,8 miljarder. Vad spenderade Iran? 12,6 miljarder dollar. Ungefär som Nederländerna eller Polen, med andra ord.

Att Iran gör motstånd i regionen är välkänt. Att kalla det för imperialism är dock inte att kalla en spade för en spade. Att Saudiarabien (USA:s allierade) vill skapa fler lydstater, inte bara Bahrain, nu också genom ett brutalt krig mot Jemen är ett exempel på imperialism.

Vi ska helhjärtat kritisera Iran för vad det är – en brutalt teokratisk regim. Vi bör däremot aldrig bli hyperboliska, det är något som de sanna imperialistiska makterna tjänar på. Insändarens författare får gärna visa hur en av de minsta militärmakterna i Mellanöstern söker skapa ett imperium. Med andra ord: stopp och belägg, belägg med fakta.

  • irakimperialism
  • mellanöstern

Opinion