Kultur

Svenska torskar berättar

Foto: Joakim Medin.

Thailand är ett av de mest populära resmålen för svenska familjer, par och backpackers. Och för svenska män som köper sex. I sin nya bok träffar journalisten Joakim Medin några av köparna.

Kultur

Reportageboken Thailandsvenskarna har sin grund i ett skrivaruppdrag som Joakim Medin hade för nätverket Schyst resande. Uppdraget var att granska svensk sexturism och prostitutionsindustrierna i Nederländerna, Spanien och Thailand. 2018 kom rapporten Welcome to Sin City och i Thailandsvenskarna går han djupare in i hur svenska män som köper sex i Thailand tänker kring samhällsklimatet i Sverige, sin livssituation och inte minst deras politiska värderingar.

Genom att wallraffa, det vill säga utge sig för att vara någon annan än journalist, får han hänga med männen på barer, bordeller och klubbar och släpps in i deras miljöer och liv. Joakim Medin medger att det var jobbigt att befinna sig i de här miljöerna. Det var lätt att bli nedstämd, särskilt då han var ensam i Thailand och inte hade någon att ventilera sina känslor och intryck med.
– Men det var också intressant att få insyn i de här männens sätt att tänka och prata, säger han.

Männen är missnöjda över Sveriges invandringspolitik och utveckling och de flesta sympatiserar med Sverige­demokraterna och uttalar öppet rasistiska värderingar och åsikter. Joakim Medin erkänner att han hade en del förutfattade meningar om hur sexköparna skulle vara. Han föreställde sig tuffa machomän med homofoba åsikter.
– Jag blev förvånad över att många hade köpt sex av transkvinnor och ändå inte alltid var aggressiva när de pratade om utvecklingen i Sverige när det gäller jämställdhet och invandring utan var mer nedstämda över att Sverige, som de menade, hade kollapsat, säger han.

Många av männen uttrycker dock en bitterhet och ett hat mot kvinnor.
– De lever i ensamhet och har ingen bra kontakt med sina barn, om de har sådana, och de har blivit hatiska mot jämställdheten och feminismen i Sverige. De vill återvinna det förgångna genom att åka till Thailand där de känner sig som den starka dominanta mannen. som dessutom kan utnyttja kvinnor sexuellt, säger Joakim Medin.

För vissa sexköpare är det svårare att bete sig lika rått och hänsynslöst ifall det är en vit kvinna som säljer sex jämfört med om det är en thailändsk kvinna

Rasismen männen bär på visar sig också tydligt, utan att vara explicit uttalad. För vissa sexköpare är det svårare att bete sig lika rått och hänsynslöst ifall det är en vit kvinna som säljer sex jämfört med om det är en thailändsk kvinna. I Spanien, Tyskland och Nederländerna är det dessutom legaliserat att köpa och sälja sex, i Thailand är det olagligt även om det sker öppet.
– En annan skillnad är normaliseringen som sker bland andra turister. När du åker som svensk turist till Amsterdam eller Barcelona så kommer du att reagera starkare om du ser en svensk man gå hand i hand med en ung kvinna i prostitution jämfört med om du ser det i Thailand. I Thailand däremot kan en svensk småbarnsfamilj och en man med en ung kvinna som uppenbarligen befinner sig i prostitution sitta i samma lokal och äta middag utan att någon reagerar. Det är heller ingen som reagerar när de går hand i hand på stan. Så långt har det inte gått i Spanien och Nederländerna, säger Joakim Medin.

De okritiska blickarna från vanliga turister gör det lättare för sexköpare att känna sig bekväma och avslappnade och många av männen som Joakim Medin pratar med säger att det är skönt att det är så öppet.
– Så hade de inte känt om det i varje gathörn hade funnits arga blickar från vanliga turister. Som jag beskriver det i boken går jag på pingpongshower och på prostitutionsgator och ser par, backpackers, västerländska unga kvinnor och andra turister, som inte köper sex, som tycker att det är en exotisk och spännande grej. Det ingår i problembilden. Personligen blev jag otroligt illamående av just det, säger han.

Joakim Medin skriver hur han efter ett tag börjar ifrågasätta sig själv och nästan tvivlar på sitt eget omdöme.
– Jag mötte både unga och gamla som tyckte att jag inte skulle vara så gammaldags och det var lätt att känna ”är det jag som är i minoritet. Har jag inte majoritetssamhället bakom mig. Går jag runt och är en konservativ gammal stofil”? Men ganska fort förstod jag att det är vi som är emot prostitution som har rätt.

  • Joakim Medin
  • prostitution
  • sexköp
  • sexturism
  • Thailand
  • Thailandssvenskarna

Kultur