Inrikes

Sverige världsledande: Ny teknik ska göra transportsektorn klimatsmart

Med en strömförande skena i marken och ett specialkonstruerat släp kan ett fordon framföras helt fosilfritt på testbanan utanför Arlanda. Foto: Tor Gasslander.

Sverige är världsledande när det gäller så kallade elvägar, det slår infrastrukturminister Thomas Eneroth fast i en intervju med Flamman. Nu vill han att Sverige ska bli ”en permanent världsutställning” för hållbara lösningar för tung transport. Men vem som ska betala för att bygga ut systemet är oklart.

Inrikes

På en vindpinad slätt mellan Stockholm och Arlanda testkör forskarna bakom projektet E-road Arlanda en ny sorts elfordon. Systemet bygger på ström i en skena i marken och ett speciellt släp som överför den till motorn.
Tekniken är ett exempel på en så kallad elväg som ses som ett alternativ till batteridrivna elfordon av den typ som finns på marknaden i dag. Fördelarna för transportindustrin är tydliga: finns strömmen i marken behövs inte lika stora batterier i bilarna, och då får man plats med mer gods.
För ett år sedan testades E-road Arlandas system, som är ett av flera som är under utveckling i Sverige, fortfarande med en överlastad personbil. Syftet var att efterlikna vikten hos en tung lastbil.

Utvecklingen har sedan dess gått snabbt framåt. I nästa vecka öppnar en två kilometer lång sträcka i Arlanda för att testa tekniken på allmän väg och med en riktig lastbil.
Det blir det andra elvägsförsöket på allmän väg i Sverige. Trafikverket hoppas att inom kort kunna presentera ytterligare två teststräckor.
– Det här går fort. Och det finns goda möjligheter för Sverige att hävda sig. Jag skulle kunna hävda till och med att vi är världsledande när det gäller den här tekniken, säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.

Den tunga trafikens utsläpp måste tuktas

Regeringens målsättning är att bli ”världens första fossilfria välfärdsland”. För att nå dit måste den tunga trafikens utsläpp tuktas. I dag sker 90 procent av inrikes godstransporter med tung lastbilstrafik. Den trafiken väntas öka med 74 procent fram till 2040. Samtidigt ska utsläppet av växthusgaser från transportsektorn ned med 90 procent fram till 2030.
En utbyggnad av elvägarna skulle kunna innebära att det gods som i dag transporteras med dieselslukande tunga lastbilar skulle kunna fortsätta köras med samma lastbilar – fast helt fossilfritt.
Dit är det förstås en bra bit kvar.

En utbyggnad av elvägarna skulle kunna innebära att det gods som i dag transporteras med dieselslukande tunga lastbilar skulle kunna fortsätta köras med samma lastbilar – fast helt fossilfritt

Nästa steg efter tekniktester på allmän väg blir att öppna för elvägstrafik på en ännu längre sträcka. Planen är på en sträcka av 20 kilometer, tio gånger längre än man provat hittils.
Där vill Trafikverket testa inte bara tekniken, utan också hur ekonomin och driften av ett elvägssystem kan se ut.
Hur ett utbyggt elvägssystem skulle kunna finansieras är det nämligen ingen som vet. Tomas Eneroth menar att man måste hitta ”en balans” mellan statliga investeringar och pengar från transportindustrin. Utvecklingsfasen kommer dock att finansieras till allra största delen av statliga pengar.
– Elvägar har potential att kunna bli en viktig del av ett klimatsmart transportnät och därför vore det dumt om Sverige inte satsade på de utvecklingsanläggningar vi har, säger Eneroth.
Jan Pettersson på Trafikverket är den som har tagit fram planen för elvägar i Sverige.
– Hur stort det kommer bli, det är väldigt svårt att svara på i dag. Men vårt största fokus, det är naturligtvis tung trafik på det stora vägnätet. Och vi tror inte att man kommer att bygga ut hela vägnätet, utan det kanske blir ett antal procent av det vägnätet, säger han till Flamman.
Men blir det effektivt för företagen då? Något slags mottagare måste de ju ändå installera på sina fordon för att kunna nyttja de här vägarna.
– Där kommer du in på det som jag tror blir den riktigt stora utmaningen här, och det är att sätta affärsmodellen för en eventuell elväg. Framför allt: hur ska den ägas, hur ska den förvaltas, hur ska den finansieras och hur ska man ta betalt för att få åka på en elväg?

Elvägar ingår i innovationsavtalet med Tyskland

Att ligga långt fram i teknikutvecklingen innebär förstås också att Sverige inte enkelt kan kopiera ett finansieringssystem från något annat land. Sedan ungefär ett år tillbaka ingår elvägar i det svenska innovationsavtalet med Tyskland, inom vilket de båda länderna utbyter kunskap och erfarenheter.
Men samtidigt som Jan Pettersson på Trafikverket menar att man följer den utveckling som finns i andra länder mycket noggrant hoppas Tomas Eneroth att elvägen ska bidra till att göra Sverige till en förebild.
– Kan vi i Europa, och inte minst Sverige som har en stark fordonsindustritradition ligga långt framme så ger det också möjlighet för oss att vara en permanent världsutställning för implementering av ny miljösmart teknik, säger Eneroth.
Han menar att länder som Kina och Indien i framtiden kan vända sig till Sverige för lösningar på sina klimatrelaterade transportproblem.
– Så det handlar både om att vi ska göra vår läxa i Sverige genom att förändra transportsektorn så att utsläppen minskar, men det handlar också om att se om vårt kunnande och våra investeringar kan skapa mer jobb i Sverige och sprida bra svensk teknik ute i världen.
Mot slutet av april väntas regeringen presentera sin övergripande plan för transportsektorn. Enligt det förslag som lades fram i slutet på augusti förra året ska staten satsa över 600 miljarder på sektorn fram till 2019. Mer än hälften av pengarna ska gå till utveckling.
Men om det ska få effekt innan 2030 – då måste det väl börja hända saker snart?
– Det händer saker hela tiden, och det pågår ett intensivt utvecklingsarbete, säger Tomas Eneroth som också utlovar nya satsningar inom kort.
– Det kommer ett antal initiativ från regeringen framöver.

 

_______________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Elvägar
  • klimatet
  • Lastbilar

Inrikes