Ledare

Syna Moderaternas kärnkraftsbluff

Vid årsskiftet stänger den första reaktorn på kärnkraftverket i Ringhals. Ytterligare stängningar är planerade. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Moderaterna gör allt för att få klimatfrågan att handla om kärnkraft, men saknar trovärdig politik för en verklig omställning. I stället för att ducka frågan borde vänstern syna bluffen.

Ledare

Den planerade stängningen av reaktorer i Ringhals – den första nu vid årskiftet – har föga förvånande fått den kärnkraftsvänliga högern att gå i taket. Med hänvisning till Konjunkturinstitutets varning om att utsläppen av växthusgaser kan öka med flera miljoner ton försöker inte minst Ulf Kristersson och Moderaterna få hela klimatdebatten att handla om kärnkraft.

Det är naturligtvis höjden av hyckleri. Moderaterna har konsekvent motsatt sig skärpta mål för klimatpolitiken och striktare regler för EU:s utsläppshandel. Där de har makten blir kollektivtrafiken dyrare och överklassens lyxkonsumtion värnas. De vill avskaffa flygskatten och bygger hellre nya motorvägar än snabbtåg. Att de nu påstår sig vilja bevara kärnkaften för klimatets skull är helt enkelt nonsens.

Därför är det extra tragiskt att högern nu får öppet mål i en så laddad fråga. När Kristersson argumenterar mot avvecklingen av svenska reaktorer eftersom ”vi behöver mer el, och endast fossilfri el har klimatnytta” måste vänstern ha ett trovärdigt svar. Att upprepa slagord om 100 procent förnybar energi och avfärda kärnkraften som för dyr – har inte Vattenfall tagit beslutet att stänga två reaktorer på ”affärsmässiga grunder” kanske – räcker helt enkelt inte.

Målet om 100 procent förnybar energi är visserligen inte orealistiskt. Naturskyddsföreningen visar i en färsk rapport hur Sverige kan bli helt fossilfritt samtidigt som kärnkraften avvecklas till 2040. Det förutsätter bland annat omfattande energieffektivisering och en halvering av fordonsflottan, men också ny teknik för lagring av energi. Även Energiföretagen har tagit fram en färdplan för fossilfri elproduktion där två av tre scenarion bygger på att kärnkraften avvecklas till 2040 trots att efterfrågan på el ökar kraftigt.

Varför inte säga: Okej, vi behöver kärnkraften för klimatets skull. Men då måste ni också visa att ni menar allvar med omställningen till ett fossilfritt samhälle

Helt förnybar produktion kräver visserligen extra investeringar på cirka 80–150 miljarder jämfört med att förlänga de svenska kärnreaktorernas livslängd, men även om kostnadsfrågan är viktig är den inte allt. En mer principiell fråga är varför premissen måste vara att Sverige bara ska producera tillräckligt med el för våra egna behov. Varför ska inte länder som har de bästa förutsättningarna producera så mycket fossilfri el som möjligt och exportera överskottet, så att länder som Danmark, Tyskland och Polen snabbare kan avveckla kol och gas?

Ur ett större perspektiv framstår det helt enkelt inte som särskilt genomtänkt att avveckla befintlig kärnkraft innan omställningen till fossilfritt är genomförd. I Japan har den abrupta nedstängningen av landets kärnkraftverk efter jordbävningskatastrofen och tsunamin 2011 enligt vissa beräkningar skördat nästan 10 000 dödsoffer bara på grund av ökade luftföroreningar från fossil elproduktion.

I Tyskland har den snabba utbyggnaden av förnybar energi lett till begränsade klimatvinster eftersom sol- och vindkraft ersatt kärnkraft i stället för kol.
Att avvecklingen av Ringhals sker på ”marknadsmässiga grunder” är ett extra märkligt argument när det kommer från vänster, med tanke på att samma logik låg bakom Vattenfalls beslut att investera i tysk kolkraft. Att det rådande ekonomiska systemet sätter kortsiktig vinst före samhällsnytta är anledningen till att vi befinner oss i ett akut klimatnödläge till att börja med.

I stället för att gömma sig bakom Vattenfalls ledning borde vänstern helt enkelt syna högerns kärnkraftsbluff. Varför inte säga: Okej, vi behöver kärnkraften för klimatets skull. Men då måste ni också visa att ni menar allvar med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Låt oss sluta en bred energiuppgörelse som tar ett långsiktigt helhetsgrepp på samhällets och klimatets behov i stället för att överlåta dem åt marknaden. Där kan kärnkraften ingå – men också ett stopp för nya motorvägar och flygplatser, kraftfulla åtgärder för minskat flygande och minskad biltrafik och stora investeringar i kollektivtrafik i hela landet.
En sådan uppgörelse kan en höger som påstår sig ta klimatet på allvar knappast säga nej till. Kan vänstern?

  • Kärnkraft
  • klimatet
  • Moderaterna

Ledare