Ledare

Tanklös utförsäljning

Det finns många fördelar med kommunalt ägda bostadsbolag och bostäder. En fördel är att kommunen slipper köpa bostadsrätter för sedan hyra ut dem. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Zina Al-Dewany om en nyhetsrapportering kring bostadsbristen på mäklarnas villkor och problem skapade av dumdristiga kommunpolitiker.

Ledare

I veckan rapporterade Sveriges Radios Ekotredaktion om ”kommunala köp av bostadsrätter kan påverka marknaden” (31/10, 2016). Det handlar om kommuner, i det här fallet Vallentuna, utanför Stockholm, som inte klarar av sitt bostadsförsörjningsansvar och därför behöver köpa bostadsrätter för att hyra ut till resurssvaga grupper. Den här gången handlar det om nyanlända. Problemformuleringen är märklig och står oemotsagd under hela inslaget: Kommunens köp håller uppe priset på bostadsrätterna. Eftersom Sveriges Radio inte lyckades ställa någon kritisk fråga så passar jag på nu.

1. Varför sålde ni ut allmännyttan? Det finns många fördelar med kommunalt ägda bostadsbolag och bostäder. En fördel är att kommunen slipper köpa bostadsrätter för sedan hyra ut dem. Andra fördelar är att kommunen kan hålla nere renoveringskostnader, rikta byggandet, pressa hyrorna och helt enkelt lyckas med sitt sociala bostadsförsörjningsansvar. Ändå har både sossemajoriteter och högern sålt ut en stor del hyresrätter till privata hyresvärdar. Anledningen har sagts vara att finansiera nybyggnation, men för två sålda lägenheter byggs bara en ny. Inte så smart affär va? 

Okej, så många är överens om att de stora utförsäljningarna kanske inte var det bästa kommunpolitiska draget i historien. Det leder oss in på min andra fråga.

2. Varför fortsätter ni sälja ut allmännyttan? 2016 beräknas bli det år som slår rekord i antal utförsäljningar. Från de kommunala bostadsbolagen till de privata. Runt om i kommunerna kritiserar alla från liberaler (i Alingsås och Lidingö) till vänsterpartister (i Malmö och Luleå) utförsäljningarna. Det är alltså inte ens en ideologisk fråga utan en fråga om hur många dumma affärer en kommun får lov att göra utan motstånd. För vad händer egentligen när en kommun säljer sin allmännytta? Jo, privata bolag köper upp dem, höjer hyrorna och renoverar bort mindre bemedlade hyresgäster. Det är en god affär för våra privata hyresvärdar, så god att omvandlingarna till bostadsrätter minskat ordentligt. Varför omvandla när det finns så mycket pengar att tjäna på hyresrätten?

Det är en dumdristig politik som lett till att människor stängs ute från bostadsmarknaden och att kommunerna nu köper bostadsrätter för att klara sitt ansvar.

Nu är det dags för en liten omvärldsbevakning. Vi börjar med Malmö. Här är bostadsbristen akut för ungdomar, familjer, studenter och nyanlända. Det kommunala bostadsbolaget MKB ska samtidigt sälja 1650 (!) bostäder i Rosengård. Samtidigt bildar MKB ett bolag med privata hyresvärdar som tillsammans ska ”utveckla området”. Delvis genom projektet ”Culture Casbah” som är en tjugotvå våningar hög butiks- och kontorsskrapa. Men det är bara MKB som säljer bostäder till det nya bolaget. En slags avknoppning där politikerna tycks tro att kommunen fortfarande ”kontrollerar” bostäderna. Både det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh och Patrik Hall, vd för Heimstaden, applåderar projektet. De är säkra på att detta kommer lyfta Rosengård och därmed Malmö som stad. Vilken härlig framtidssyn. Framförallt jämfört med den framtid som börjar med en obehaglig gentrifieringsprocess, och till slut stänger ute många resurssvaga grupper från staden.

Från Rosengård till Lidingö. Här är det också en svår bostadssituation, framförallt för kommunens unga. I Dagens Samhälle (6/7, 2016)  kritiserar oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L) försäljningen av Lidingöhem. Hon menar att det blir svårare att sköta sitt bostadssociala ansvar och att avtalen med de privata värdarna inte resulterat i mycket. Liberalerna hoppade av majoritetssamarbetet på grund av detta och menar att det kommunala bolaget skulle kunna göra mycket för ungas situation, men att de nu förlorar sina viktigaste verktyg.   

Sveriges kommuner lider av svår bostadsbrist, och för många verkar det fortfarande självklart att utförsäljningar är svaret. Men det är en kortsiktig och dumdristig politik som lett till att resurssvaga i större omfattning stängs ute från bostadsmarknaden och att kommunerna nu köper bostadsrätter för att klara sitt ansvar. Men visst Sveriges Radio, låt oss i stället prata om hur bolaget Mäklarstatistik anser att köpen ”påverkar bostadsmarknaden”.

Zina Al-Dewany kommer under de kommande veckorna att vikariera som ledarskribent i Judith Kiros ställe.
  • bostäder
  • bostadsbrist
  • bostadsmarknaden
  • bostadspolitik
  • kommunpolitiker

Ledare