Kultur

Tecknad antifascism

Serieskaparen Gord Hill har i flera serieböcker ifrågasatt rik-vit-man-vet-bäst-perspektivet i dagens historieskrivning. Hans senaste verk behandlar antifascistiska rörelser genom historien.

Kultur

 

The Antifa Comic Book: 100 Years of Fascism and Antifa Movements around the world

Gord Hill.
Arsenal Pulp Press.

Att seriemediet lämpar sig väl för att redovisa och föra ut historieforskning är ett närapå obestridligt faktum.
I händerna på kreatörer som förstår att utnyttja seriers inneboende kraft kan ju även de mest komplexa skeendena och idéerna göras lättbegripliga. Joe Saccos allmänt hyllade serie Chechen War, Chechen Women (2008) berättar till exempel Tjetjeniens historia över 40 sidor. Hur många har inte fått en ökad förståelse för situationen i Kaukasus tack vare den?

Kwakwaka’wakw-medlemmen och British Columbia-bon Gord Hill har det senaste decenniet utmärkt sig som en serieskapare/historiker av rang. Liksom, säg, Howard Zinn (vars epokgörande avhandling A People’s History of the United States för övrigt också finns i serieform) ifrågasätter Gord Hill rik-vit-man-vet-bäst-perspektivet som fortfarande präglar mycket av dagens historieskrivning. Och liksom, säg, den prominente svenske tecknaren Mats Jonsson är han väldigt bra på att fånga ögonblick med osminkade, minnesvärda tuschstreck.
Du läser med andra ord inte Hill för att få en stunds förströelse – du läser honom för att bli inspirerad, utbildad och motiverad.

The 500 Years of Resistance Comic Book, Hills första massproducerade seriebok, beskrev konsekvenserna av Christofer Columbus invasion av Quisqueya (nuvarande Hispaniola) år 1492 och var menad att ”öka nivåerna av historisk förståelse och krigarandan bland urinvånare och andra”. Uppföljaren The Anti-Capitalist Resistance Comic Book, fokuserade i sin tur på antikapitalism/antiglobaliseringskampen och utgjorde ett djupt personligt verk – Hill är en mångårig veteran från näst intill otaliga protester mot WTO, G8/G20 och de Olympiska spelen.

Den nyligen publicerade The Antifa Comic Book är Hills mest ambitiösa serie hittills. Som dess namn antyder presenterar den en förhållandevis lättläst historik över 1900- och 2000-talets fascism och antifascism. I rasande tempo tar Hill med sin publik på en välresearchad resa från Benito Mussolini och Arditi del Popolo och framåt – han redogör för sammanhang, gör nedslag i viktiga händelser, lyfter fram tongivande nätverk (Antifascistisk Aktion tilldelas ett par rutor), skissar snabba personporträtt …
Hela The Antifa Comic Book igenom ligger (förstås) Hills djupaste sympatier hos de antifascistiska rörelserna som inte tvekar att använda våld. Som författaren/universitetslektorn Mark Bray skriver i sitt förord så karvar The Antifa Comic Book fram en ”visuell hymn till vardagshjältarna som ger sina kroppar för att krossa de inbillade fascistiska supermännens ärelystnad”. Personligen ser jag emellertid inte detta som något problem, trots att jag är något av en pacifist.

Nej, min enda kritik mot The Antifa Comic Book är egentligen att den skulle kunnat varit mer ”serie”, mer sekventiell konst – bilderna i den är ”bara” illustrationer till texten i den. Men det är en rätt småaktig invändning mot ett alster som i det stora hela är extremt viktigt och intressant.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • Gord Hill
  • The Antifa Comic Book: 100 Years of Fascism and Antifa Movements around the world

Kultur