Inrikes

Timbro sår misstro i klimatfrågan: “De sprider ett förvillande budskap”

Timbros miljö- och klimatansvariga Ellen Gustafsson och vd:n Benjamin Dousa har försökt få tankesmedjan att ta mer plats på klimatområdet. Foto: Sofia Ekström/SvD/TT.

I nya rapporter avslöjas hur Svenskt näringslivs tankesmedja Timbro bidrar till att sprida missvisande budskap i klimatfrågan. Huvudorsaken är att smedjan ingår i ett internationellt nätverk av marknadsliberala institutioner som sponsras av fossilindustrin.

Inrikes

I tre nya rapporter beskriver den ideella Supermiljöbloggen hur Svenskt näringslivs tankesmedja Timbro bidrar till att sprida förvillande information om klimatkrisens effekter via ett internationellt nätverk av marknadsliberala tankesmedjor. Granskningen spänner över tre områden: Timbros kopplingar till den fossila industrin, deras lobbyarbete i Bryssel, samt deras påverkan på den svenska opinionen via medier, med Svenska Dagbladet i spetsen.

Anna Ljungström, som arbetat med rapporterna, beskriver hur Timbro sedan början på 1970-talet har varit en integrerad del i ett brett internationellt nätverk av liknande tankesmedjor, som lade grunden för den nyliberala vågen.

– Den första rapporten de publicerade på 70-talet var skriven en person från en amerikansk tankesmedja, så det har försiggått under många år, säger hon till Flamman, och fortsätter:

– Tankesmedjorna använder sig av varandras data och rapporter som stöd för sina argument. De får det att framstå som att uppgifterna kommer från oberoende källor men de är nästan hela tiden från tankesmedjor inom samma sfär. Det är som ett självförstärkande ekosystem.
De amerikanska instituten från vilka Timbro hämtar mycket av sin data är sponsrade av några av USA:s största fossila företag och koncerner, inte minst Koch-brödernas affärs­imperium, som är ökänt för att sponsra klimatskeptisk forskning. Detta innebär att Timbro bidrar till att legitimera klimatskeptiska föreställningar, menar Anna Ljungström.

– De försöker så misstro om hur allvarlig klimatkrisen är, de talar om hur dyr klimatomställningen kommer att vara, och att det inte är västvärldens ansvar utan att bördan bör läggas på det globala syd.

Hon menar att Timbro är en av de huvudsakliga aktörerna bakom den backlash mot gröna energislag, såsom vindkraft, som har pågått på den svenska högerkanten de senaste åren.

– De har definitivt breddat utrymmet för vad som anses vara godtagbara idéer. Till exempel har de drivit på för kärnkraft och samtidigt kritiserat vindkraft hårt. I sina rapporter har de använt experter från kärnkraftsindustrin som källor och skrivit om vindkraft med väldigt missvisande citat, säger hon och fortsätter:

– De har Twitterkonton och så kallade meme-konton och får det att framstå som att de stöds av en folkrörelse fastän det är en fejkad gräsrotsrörelse. Jag tror att vi skulle ha haft en helt annan klimatdebatt i dag om det inte vore för dessa tankesmedjor.

Hur skulle du beskriva Timbros syn på klimat- och miljöfrågor?

– Timbro är inte klimatförnekare i bemärkelsen att de inte tror på global uppvärmning. Det finns enskilda medarbetare som har uttryckt sådant tvivel. Men de sprider definitivt ett förvillande budskap.

Anna Ljungström tror dock att Svenskt näringsliv och Timbro kan komma att få betala ett pris för sitt stöd till klimatskeptisk forskning, i takt med att frågan blir allt viktigare och deras medlemmar får upp ögonen för organisationens verksamhet.

– Man kan undra hur Svenskt näringslivs 50 000 medlemsföretag ställer sig till den här retoriken. Det representerar nog inte inställningen hos majoriteten. 80 till 90 procent av de företagen är småföretag med mindre än tio anställda. De flesta av dem är nog inte medvetna om var Timbro står i klimatfrågan eller att deras medlemsavgift går till att föra ut detta budskap. Det är något som Timbro och Svenskt näringsliv borde fundera över. Om de ska ha någon trovärdighet i klimat­frågan måste de rensa upp i leden.

  • klimatförändringar
  • klimatförnekare
  • klimatpolitik
  • Timbro

Inrikes