Ledare

Tor Gasslander: Agenda verkar tycka att invandring och corona är jämförbara problem

Jimmie Åkesson tog inte oproportionerligt stor plats i SVT:s Agenda under förra året. Däremot gjorde hans programformuleringar det. Foto: Jonathan Näckstrand/TT.

En redaktion ska visserligen inte spegla samhället lika exakt som en statistisk SOM-undersökning. Men den programtid som SVT:s Agenda ägnar åt invandringsfrågan bidrar mer till att forma än spegla verkligheten.

Ledare

Tystnadskulturen i utsatta områden, gängkriminaliteten och klansamhällen – under 2020 hade 10 av 38 avsnitt av SVT:s tyngsta samhällsmagasin Agenda invandring eller invandrare som en central del i sin problemformuleringen.

Lägger man till gränsfall – som när migrationspolitik var ett av flera ämnen i partiledardebatterna – blir siffran i stället 19 av 38. Drygt 50 procent alltså.

Elva program hade under samma period coronapandemin som huvudämne. Ett av dem var ett storögt och omdebatterat reportage från Järva (kan den stora smittspridningen i området bero på att invandrare inte förmår ta till sig nyheten att det råder en global pandemi?).
Ett annat lyfte den brännande frågan om varför SD synts så lite under pandemin.
När delar av vänstern hävdar att Sveriges ledande samhällsmagasin i princip är en megafon för ett visst riksdagsparti är det alltså missvisande. Agenda gör andra saker också. Nästan hälften av tiden.

SVT fick under 2020 sina högsta förtroendesiffror någonsin, och de högsta förtroendesiffrorna för ett medieföretag någonsin. Förtroendet ökade i alla målgrupper, även i dem där det historiskt varit lågt. En av dessa grupper, som särskilt lyftes fram i SVT:s årsrapport från häromdagen, är Sverigedemokraternas sympatisörer.

Man ska inte överdriva Agendas inflytande, varken för SVT:s förtroende generellt eller för samhällets utveckling. Programmet framstår troligen som mycket viktigare i opinionsbildar- och journalistkretsar än det verkligen är för genomsnittssvensken. Samtidigt skapar just detta kaskadeffekter. Lika mycket som Agenda lyfter de ämnen som är på agendan – det är ju mycket riktigt ofta SD:s manier – bidrar programmet till att sätta agendan för kommande vecka. Ur detta ymnighetshorn öser den tyckande klassen ständigt. Och innehållet består alltså till 50 procent av migrationsdebatt.

Nu befinner vi oss förvisso i en situation där en chockerande stor del av befolkningen faktiskt är rasister och där åtminstone drygt tio procent röstar på ett rasistiskt parti, vilket man om man vill kan tolka som att rasism är en samhällsfråga som borde få åtminstone tio procent av uppmärksamheten.

Men det är i bästa fall en talepunkt för rasistpartiernas företrädare eller försvarare. Ingen redaktion fungerar på det viset. Om det rent statistiskt definierade allmänintresset styrde skulle SVT enligt samma årsrapport rimligen lägga om produktionen till att låta nästan all programtid upptas av Melodifestivalen, Lars Lerin som julvärd och Stjärnorna på slottet.
Agenda skulle överhuvudtaget inte sändas.

Men en redaktion kan och ska förstås inte utgå helt från en SOM-undersökning. Inte ens hos SVT. Däremot måste Agenda i synnerhet och SVT i allmänhet se över sina prioriteringar. För vad man gör är faktiskt att värdera invandringen – och nästan uteslutande ur negativ synvinkel – mycket högre än någon utanför den rasistiska sfären. Att dessa frågor fått mer utrymme än sjukvården (som svenska folket fortsatt anser vara den allra viktigaste politiska frågan) under ett pandemiår är inte att ge invandringskritik den uppmärksamhet som motiveras av intresset, utan tvärtom att göra ämnet mycket viktigare än de allra flesta tycker att det är.

Att frågor som jämställdhet (som 32 procent av befolkningen tycker är en av de viktigaste frågorna) inte kunde få peta ut ett enda av migrationsprogrammen är kanske inte i sig skälet till att samhället ser ut som det gör, men det är en förklaring till hur vi hamnat där vi är.

SVT har tillsammans med Sveriges Radio en unik position i det svenska medielandskapet. De behöver inte ta hänsyn till ägar­intressen eller annonsörer. De finansieras av folket och är till bara för folket. Vi kan ställa högre krav än så här.

  • Agenda
  • invandringen
  • Sverigedemokraterna
  • SVT
  • TV

Ledare