Nyheter

Totalrenovera Sverige!

Vänsterpartiet måste lämna den budgetpolitiska uppgörelse som slöts med S, M, C, L, Kd och Mp. Det skulle vara ett första steg mot en politik för full sysselsättning, menar debattörerna. Foto: Claudio Bresciani/TT.

Frågan om full sysselsättning, arbete åt alla, och ökade resurser i reformutrymmet är fundamental för ett socialistiskt parti. Det menar debattörena som tillsammans skrivit en motion om detta till Vänsterpartiets kongress i Karlstad i februari 2018.

Nyheter

Vi behöver en ”game changer”. Trots högkonjunktur råder massarbetslöshet – 360 000 arbetslösa eller 6,7 procent – vilket bland annat drabbar många utrikesfödda väldigt hårt. BB-avdelningar stängs och i många kommuner och landsting räcker resurserna inte till. Samtidigt är Sveriges offentliga finanser bland de allra starkaste i världen med en finansiell nettoförmögenhet på 20 procent av BNP, enligt Finanspolitiska rådet.
Vi har gjort en hel del bra saker under denna mandatperiod, men sjukvården, skolan och omsorgen behöver betydligt mer. I bruksorterna och miljonprogramsförorterna men också i stora delar av övriga samhället känner många människor fortfarande oro och uppgivenhet. Det märks också i opinionen. Arbetarrörelsens partier – S och V – samlar tillsammans bara omkring 38 procent av väljarna.

Arbete åt alla, full sysselsättning, det är vår ideologi. Partiprogrammet kräver att vi ska ha full sysselsättning som det övergripande målet för den ekonomiska politiken. Hotet om arbetslöshet håller nere lönerna och uppe vinsterna. Vi anser att vi socialister aldrig kan acceptera dagens massarbetslöshet.
Full sysselsättning kan bara politiken skapa. Att marknaden är oförmögen visar oss de senaste 25 årens nyliberalism. Efterfrågan i ekonomin har minskat när det privata kapitalet har ökat sina vinster och sitt sparande. Även hushållen har sparat mer. Det återstår bara en sektor som kan investera och skapa efterfrågan och arbete: den offentliga sektorn. Därför krävs nu omfattande offentliga investeringar.
LO har förstått detta. I sin kongressrapport 2016 förordar LO att statsbudgeten ska tillåtas gå med årliga underskott motsvarande upp till 3 procent av BNP (i dagsläget ca 135 miljarder kronor) för att lånefinansiera offentliga investeringar. LO bryter här med Anders Borgs krona-för-krona-tänkande, som gått i arv till nuvarande regering, och stakar ut en väg mot full sysselsättning.
Det för med sig lysande möjligheter. För 135 miljarder kronor årligen kan otroligt mycket göras för så många:
• Totalrenovering av allt fast kapital i offentlig sektor (vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem, elnät, sjukhus, förvaltningsbyggnader, datasystem, etcetera.).
• Stora resurser till utbildning av arbetslösa och nyanlända.
• Kraftfulla och offensiva investeringar i bostadssektorn.
• En återställning av resurserna inom vård och omsorg till läget före 90-talskrisen.
• En grön omställning som motsvarar de enorma klimatutmaningar vi står inför.
Den väg LO har stakat ut öppnar en väg framåt för Vänsterpartiet. Genom att knäcka massarbetslösheten kan vi ta stora steg mot jämlikhet. När vi kan ge arbete och trygghet åt folket, först då vi kan skapa en ekonomi som fungerar för alla.
Det är en skyldighet men också en gyllene möjlighet att ge LO draghjälp i frågan om en ny ekonomisk politik, att komma bort från krona-för-krona-dogmen. Om den hade fått råda för 150 år sedan så hade aldrig några järnvägar byggts.

Partiprogrammet kräver att vi ska ha full sysselsättning som det övergripande målet för den ekonomiska politiken

Ett första steg är att lämna den budgetpolitiska överenskommelsen med S, M, C, L, Kd och Mp som slöts i juni 2016. Den innebär att statsbudgeten ska visa överskott med i genomsnitt en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel (överskottsmål). Vidare får inte den så kallade statsskulden (finansiell bruttoskuld) överstiga 35 procent av BNP (”skuldankaret”).
Vi måste bryta med denna nyliberala uppgörelse. Den är till och med mer extrem än EU-reglerna, som i jämförelse tillåter underskott på 3 procent av BNP och 60 procent i finansiell bruttoskuld.
Vi kommer inte i närheten av att uppnå full sysselsättning om statsbudgeten alltid måste gå med överskott. Överenskommelsen har inte heller som målsättning att skapa full sysselsättning. Därmed står den i strid med partiprogrammets krav på att full sysselsättning ska vara vårt mål. En totalrenovering av Sverige genom lånefinansierade investeringar är självklart också utesluten inom ramen för budgetuppgörelsen.

Vi måste i denna avgörande tid på allvar fråga oss: Är verkligen nuvarande linje, att fortsätta med krona-för-krona-politiken, att vara ansvarstagande? Är det ansvarstagande att avstå från investeringar när behoven i samhället är gigantiska?
Nej ge i stället kommuner och landsting de resurser som behövs. Ge arbete och trygghet åt alla. Gör de nödvändiga klimatinvesteringarna. Följ partiprogrammet. Totalrenovera Sverige.

Pia Jacobsen
Vänsterpartiet Kungälv
Johan Hedberg
Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby
Jonas Karlsson
Vänsterpartiet Uppsala
Lisa Ahlqvist
Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestan-Bergsjön
Stefan Schedin
Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestan-Bergsjön
Monika Roll
Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby
Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
Francisco Contreras
Vänsterpartiet Österåker
Martin Lööf
Vänsterpartiet Årsta
Hannes Rolf
Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

  • arbete
  • Full sysselsättning
  • vänsterpartiet

Nytt