Opinion

Transport måste ner från läktaren

”Jag undrar om Transport och Hamnarbetarförbundet verkligen vet vad de håller på och ställer till med i det idiotiska spelet kring Göteborgs Hamn”, skriver debattören. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Lennart Rendik om hamnkonflikten i Göteborg och konsekvenserna som följer om den inte löses ut.

Opinion

Hamnkonflikten i Göteborg har pågått i snart två år. Hamnarbetarförbundet (HF) är en fristående fackorganisation med medlemmar i hela landet och de är starkast i Göteborg. Det andra facket är Transportarbetarförbundet som är medlem i LO-familjen. För drygt 40 år sedan var det många hamnarbetare som bröt sig ur Transport och bildade HF. Transport har inte förlåtit dem, vilket tydligt avspeglar sig avseende hamnkonflikten i Göteborg. Den tredje parten i konflikten är APM Terminals (APMT); ett internationellt hamnbolag som har världens största containerrederi MEARSK bakom sig.

APMT har verkligen utnyttjat det faktum att Transport och HF inte samarbetar och Transport har i tysthet gett sitt stöd till APMT för sitt agerande i Göteborg. Hade APMT velat få till en lokal lösning så hade de gått med på att teckna ett lokalt kollektivavtal med HF. Transport hade även de haft möjligheten att medverka till en lösning, men de avstod och har i stället valt att sitta på läktaren. För dem verkar det vara viktigare att knäcka HF vilket tydligt framgick i förra veckans Uppdrag Granskning. En sidoeffekt av konflikten (inte så liten heller för den delen) är att APMT i Göteborg nu tar in bemanningsföretag efter att ha sagt upp flera anställda stuveriarbetare. Transport har ett kollektivavtal med Sveriges hamnar som säger att 80 procent ska vara tills vidare anställda och 20 procent behovsanställda på hamnarna som har kollektivavtal. APMT har vänt på siffrorna och nu vill de ha 20 procent fast anställda och 80 procent behovsanställda om inget annat är avtalat på lokalnivå. Nu tar APMT in ett bemanningsföretag vilket egentligen är ett avtalsbrott och detta med Transports goda minne.

En sidoeffekt av konflikten (inte så liten heller för den delen) är att APMT i Göteborg nu tar in bemanningsföretag efter att ha sagt upp flera anställda stuveriarbetare

Göteborgs hamn tappar kunder men det allvarliga är att Sveriges importföretag och exportindustri drabbas av konflikten. Frågan är om de är villiga att betala priset för att APMT och Transports ledning vill knäcka HF? Priset kan bli ett annat och det är att hamnarbetare går över till HF som då blir det dominerande fackförbundet inom Sveriges hamnar.

I detta läge går regeringen in och utreder strejkrätten som är en av hörnpelarna i den så kallade svenska modellen och dessutom grundlagsskyddad. Till saken måste också nämnas att EU har svängt i frågan om kollektivavtal och ser den svenska modellen som bra och tillförlitlig.

Jag undrar om Transport och Hamnarbetarförbundet verkligen vet vad de håller på och ställer till med i det idiotiska spelet kring Göteborgs Hamn? Konflikten kan komma att påverka den svenska modellen på ett allvarligt sätt. Transport och HF borde samarbeta – men för att komma dit måste Transports ledning kliva ner från läktaren och möta HF på samma planhalva.

  • Göteborgs hamn
  • hamnkonflikten

Opinion