Inrikes

Trondheimsmodellen lyfts på LO-kongressen

Trondheimsmodellen har inspirerat flera motionärer till LO-kongressen.

LO bör driva självständiga krav och sätta press på de politiska partierna, enligt Trondheimsmodellen. Det vill flera motionärer till LO-kongressen, bland annat Handels och HRF i Stockholm och Byggnadsarbetarförbundet.

Inrikes

– Vi vill föra in oss själva i politiken, säger Johnny Naderus, från Seko Stockholm.
En rad avdelningar från olika förbund samt Byggnads, har motionerat till LO-kongressen om att på olika sätt söka bredare samarbeten och driva egna politiska krav. I en del av motionerna hänvisas till  LO i Norge och Trondheimsmodellen.
Bakgrunden till Seko Stockholms motion kommer från den så kallade Stockholmsmodellen som inleddes inför valet 2010, som i sin tur har hämtat inspiration från Trondheimsmodellen. Tanken är att LO mer självständigt ska driva politiska krav, samt samarbeta med och uppmana sina medlemmar att rösta på dem som kan uppfylla de kraven.
”Likt våra kollegor i Norge bör LO utveckla en egen politisk hållning och mer kraftfullt driva på utvecklingen för denna inriktning”, skriver Byggnads och Seko Stockholm i sina motioner. Man vill att LO ska ta fram de mest prioriterade frågorna från medlemmarna och även presentera de svar som partierna ger på dem.
– Det är ett sätt att sätta press på de politiska partierna, säger Johnny Naderus.
Motionerna tar också upp vikten av att söka samarbeten med andra organisationer som är mot den politik som regeringen för.
Vilka andra organisationer kan ni tänka er att samarbeta med?
– Kyrkan, påskuppropet, miljörörelsen, Gemensam Välfärd. Men också Vänsterpartiet.

Andra aktörer än S

Även Hotell- och restaurangfackets och Handels avdelningar i Stockholm-Gotland driver samma krav, även om de inte nämner Norge specifikt i sin motion.
– Vi ska inte bara snöa in på Socialdemokraterna, det kan finnas andra aktörer att samarbeta med och ställa krav på, säger Annika de Klonika, ordförande i Handels, avdelning 20 i Stockholm.
Traditionellt har LO har samarbetat med Socialdemokraterna. Annika de Klonika tycker inte det är särskilt konstigt.
– Men om det till exempel är så att det hänger på att Miljöpartiet har en annan åsikt så är det Miljöpartiet vi ska påverka.
Motionerna vill också ha en mellanvalsstrategi att löpande följa upp. Annika de Klonika tycker att det finns lite för mycket av attityden ”oj, nu är det val i höst” inom LO. Hon får medhåll av Johnny Naderus.
– Jag tror inte våra medlemmar blir så imponerade av att företrädare inom LO-ledningen syns strax före valet.
LO:s styrelse rekommenderar kongressen att rösta för att ta fram en mellanvalsstrategi och prioriterade politiska frågor för medlemmarna.
Däremot avvisar man förslagen på en svensk Trondheims
modell med att ”det inte är rationellt att låsa sig vid en modell eller arbetssätt som ska användas på alla nivåer och över hela landet”. Men man skriver i sitt motionssvar att arbetssättet kan ge idéer för hur man kan utveckla metoder för att få igång politiska samtal.
LO:s kongress hålls i Stockholm nu till helgen.

    Inrikes