Inrikes

Segerlind om Cementakonflikten: “Vår partiledning har valt en annan väg”

Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson och Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. I bakgrunden: Cementas anläggning i Slite på Gotland.

Vänserpartiets miljöpolitiska talesperson lovade att “rösta nej” till regeringens proposition om att göra ett undantag i lagen för Cementa. Men när svarstiden gick ut hade partiet varken lagt fram en motmotion eller yrkat avslag. Nu menar medlemmar som Flamman har varit i kontakt med att partiet har svikit sin linje i frågan.

Inrikes

Den 21 september lovade Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, att V skulle lägga ett motförslag till regeringens omstridda planer på att göra ett undantag i lagen för Cementa.

“Min ingång är fortsatt att det inte är politikens sak att, genom stora lagändringar, rädda ett företag som haft mer än 10 år på sig att sätta samman en sammanhängande och relevant miljö- och konsekvensbeskrivning för sin ansökan till fortsatt verksamhet. Miljön och vattenkvaliteten på Gotland är inte något vi ska leka med.
Vi kommer följa det här nu på morgonen och imorgon presentera vårt svar på den proposition med lagförslag som regeringen nu troligen kommer lägga fram om mindre än en timme”, skrev Elin Segerlind på Facebook. Samma dag sade hon till Dagens ETC att Vänsterpartiet skulle ”rösta nej till att rädda Cementa”.

Men så blev det inte.

När svarstiden på regeringens omstridda förslag gick ut ett dygn senare hade Vänsterpartiet inte inkommit med några formella invändningar eller yrkat på ett avslag.

Enligt flera medlemmar som Flamman har varit i kontakt med kommer beskedet som en överraskning – och är en besvikelse. Flera personer menar att partiets verkställande utskott (VU), sent på dagen ha beslutat att inte lägga fram något motförslag i riksdagen. Björn Alling, kommunfullmäktigeledamot i Linköping, säger till Flamman att Elin Segerlind blivit överkörd.

– Hon har gjort ett mycket bra, tydligt och balanserat ställningstagande som kräver att miljölagar, grundlagen och inte minst sakfrågan, grundvattnet på Gotland, skyddas. Då bestämmer sig några få i VU att köra över det, förnedra Elin, för att gynna “svensk industri”.

Han säger vidare att agerandet ”sabbar Vänsterpartiets trovärdighet i alla miljöfrågor” och att verkställande utskottet borde avgå eller avsättas av partistyrelsen.

Elin Segerlind avböjer först att kommentera frågan för Flamman, men återkommer senare med ett uttalande:

“Från det att vi började arbeta med den här frågan har min ståndpunkt varit tydlig. Det är inte regeringens och riksdagens jobb att ändra miljölagarna när företagen inte klarar av att göra det mest grundläggande miljöarbetet med sina ansökningar. Vår partiledning har efter det valt en annan väg. Det finner jag mig i, även om jag inte delar deras slutsats.”

Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet och ledamot av det verkställande utskottet, säger dock att man inte har ändrat sin linje. Hon påpekar att man har lagt fram ett utskottsförslag, med krav på bland annat utredningar av företag i monopolställning för att en liknande situation inte ska uppstå igen.

– Det vi gör är inte att vi yrkar avslag. Då hade vi lämnat in en motion. Vi tycker att det är orimligt att ett företag har en sådan monopolställning och därför har vi lämnat in ett utskottsförslag.

Men den som läser vad Elin Segerlind har skrivit och sagt får ju uppfattningen att ni kommer att lägga en motmotion till regeringens förslag?

– Jag har inte läst det så jag vet inte vad det står. Vi har haft ett dygn på oss sedan propositionen kom, och då har vi kommit fram till att vi i det här exceptionella läget måste göra såhär.

Men har ni inte svängt från den linje ni hade tidigare?

– Tidigare! Vi fick som sagt propositionen bara ett dygn innan, så jag vet inte om man kan tala om att vi hade någon linje tidigare.

Är det så att Elin Segerlind har sagt för mycket?

– I ett parti jobbar man tillsammans. Man måste väga in många olika delar i en sån här fråga, som dessutom ska göras inom ett dygn. Då har vi kommit fram till att vi ska göra på det här sättet.

Det var i somras som Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge Cementa förnyad tillåtelse att bryta kalk i Slite på östra Gotland. Sedan dess har företaget varit centrum för en intensiv debatt.

Cementa, som ägs av tyska Heidelberg Cement, har nära nog monopol på cementtillverkningen i Sverige. Och enligt både byggindustrins arbetsgivare och fackförbundet Byggnads skulle en stängning av fabriken få förödande konsekvenser för branschen och för Sveriges ekonomi.

Miljöorganisationer å sin sida hävdar att Cementas tillståndsansökan är undermålig, och att fortsatt verksamhet kan hota dricksvattenförsörjningen för hela Gotland.

Regeringens förslag innebär ett temporärt undantag i Miljöbalken för att Cementa ska kunna fortsätta sin verksamhet utan avbrott. Den hade annars tvingats upphöra den sista oktober, när nuvarande tillstånd går ut.

På torsdag i förra veckan meddelade Lagrådet, vars uppgift det är att granska föreslagna lagändringar, att man ansåg att regeringens undantag strider mot grundlagen.

Det har dock inte hindrat Socialdemokraterna från att gå vidare med förslaget.

  • cementa
  • Elin Segerlind
  • regering
  • riksdag
  • Socialdemokraterna
  • Ulla Andersson
  • vänsterpartiet

Inrikes