Inrikes

Undantaget där SD fick makt

Flamman har identifierat 30 kommuner där Sd är vågmästare och M saknar makt. Är de mogna för ett maktövertagande?

I Hässleholm fick SD reella maktpositioner när oppositionen röstade ner det rödgröna styret. Men än så länge tycks kommunen vara ett undantag, visar Flammans genomgång.

Inrikes

– Vi är bekymrade över att moderater, liberaler och kristdemokrater de facto regerar ihop med sverigedemokrater. Även om de inte formellt har gått ihop så har de ju faktiskt röstat fram SD som vice ordföranden i nämnder, säger Irene Nilsson, socialdemokratisk kommunpolitiker i Hässleholm, till Flamman.
Nyligen tog de tre borgerliga partierna makten i kommunen med stöd av Sverigedemokraterna. Det har skett förut i andra kommuner. Men i Hässleholm har SD fått större inflytande genom nämnduppdragen.
Irene Nilsson säger att moderaterna i Hässleholm successivt närmat sig SD.
– Efter Anna Kinberg Batras uttalanden kändes det som att det var dags för dem att gå vidare.
Enligt uppgifter till Dagens Industri fanns planer på att ingå ett mer organiserat samarbete med SD – men där ska Moderatledningen ha satt stopp.
Konkret innebär det nya styret i Hässleholm sänkt skatt och nedskärningar på barn- och ungdomsverksamhet.
– För oss känns det som en farlig u-sväng åt höger, säger Irene Nilsson.
Samtidigt menar en del att den nya rollen kan ställa till problem för SD.
– Man kan undra om de är rustade för detta. Jag har en känsla av att de bara har flutit med de här åren och känt efter vad som varit populistiskt, säger Vänsterpartiets gruppledare i Hässleholm, Per-Åke Purk, till Flamman.
Landsortsskolorna i kommunen är ett exempel. SD har hittills sagt absolut nej till att lägga ned någon skola, medan de övriga borgerliga partierna anser att det är nödvändigt.
– Det kommer nog bli en fajt där. Jag tror inte riktigt de kan axla den rollen att sitta i en majoritetsgrupp.

Hässleholm ovanligt

En genomgång som Flamman har gjort visar att 30 av landets 290 kommuner har yttre förutsättningar för att M ska ta makten med hjälp av SD.
Det handlar om kommuner där M inte redan styr och där SD har en vågmästarroll. Men för att det ska genomföras krävs också stöd från ett eller flera andra oppositionspartier. Och för de övriga allianspartierna tycks samarbete med SD vara uteslutet på de flesta håll – än så länge.
Efter den uppgörelse som gjordes i Hässleholm har L och KD fått stark kritik från centralt håll.
– När jag nåddes av nyheten blev jag bestört. Det är en sak om ett annat parti röstar på Liberalernas förslag. Det är en helt annan sak att komma överens om fördelning av uppdrag eller utformning av politik, säger exempelvis Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm i ett uttalande.
Skånska Skurup är en av de 30 kommunerna. Det lokala Centerpartiet har kritiserats för att svaja i sina värderingar kring rasism. Men inte ens där är man beredda att samarbeta med SD.
– Vi tycker att SD ligger långt ifrån vår politik och vi har inga planer på något sådant maktövertagande, säger Jörgen Sjöslätt, ordförande för Centerpartiet i Skurup.
Tycker du att den rådande ordningen är bättre än att alliansen med stöd av Sverigedemokraterna skulle styra i Skurup?
– Det är jag inte så säker på. Det skulle kanske vara bättre om vi bestämde, men det är inget vi har några planer på.
Vad händer efter valet?
– Vi går till val på att vi ska ha ett alliansstyre, och vi kommer inte att diskutera några andra samarbeten förrän efter valet.

Fotnot: Flamman har sökt representanter för M, KD och L i Hässleholm.

Sedan Flammans pressläggning har den antirasistiska stiftelsen Expo avslöjat att Sverigedemokraten Ulf Erlandsson, som valts till vice ordförande i Hässleholm med allianspartiernas stöd delat artiklar från bland annat Fria tider på Facebook. Allianspartierna i Hässleholm har därefter kallat till krismöte.

  • Hässleholm
  • kommunpolitik
  • Sverigedemokraterna

Inrikes