Inrikes

Uppgifter: Svenska högerextremister stred för Ryssland i Syrien

Den högerextrema bloggen Skandinavisk Frihet uppger att svenska extremnationalister stridit på Vladimir Putins och Bassar al-Assads sida i Syrien. Montage: Skärmdump/Mikhail Klimentyev/AP/TT.

Ett förband med uteslutande nordiska medlemmar, däribland minst en svensk, ska ha stridit under ryskt befäl i Syrien enligt uppgifter i en högerextrem mediekanal. Experten Lars Gyllenhaal bedömer uppgifterna som trovärdiga, och menar att det skulle vara det första kända fallet av sin typ.

Inrikes

Medlemmar i den svenska vit makt-rörelsen har stridit i samarbete med ryska trupper i Syrien. Det uppger den högerextrema sajten Skandinavisk Frihet, som har publicerat en intervju med en av de påstådda milismännen.
Mannen ska enligt intervjun tillsammans med flera andra extremnationalister från de nordiska länderna ha varit på plats i Syrien för att strida mot IS i samarbete med trupper från Ryssland och den syriska regeringen.
Skandinavisk Frihet är en högerextrem blogg som fungerar som nyhets- och propagandakanal för Nordisk Ungdom samt deras systerorganisationer Dackeinstitutet och Skandinaviska Förbundet.

Förbandet ska ha bestått uteslutande av soldater med skandinavisk bakgrund, och tycks enligt intervjun ha stridit enligt order från ryska befälhavare. På bilder som publicerats i samband med intervjun ses beväpnade personer posera i ökenlandskap bredvid en norsk flagga. Datumen i fotonas metadata stämmer väl överens med den version av händelseförloppet som presenteras i artikeln – men att manipulera sådan information är å andra sidan enkelt.
Þorbrandr – som förbandet ska ha kallats – är namnet på en kristen missionär och präst som under slutet på niohundratalet under särskilt våldsamma former försökte kristna Island.
Högerextrema Nordisk Ungdom har sedan tidigare väl dokumenterade band till internationella högerextrema rörelser, bland annat i Ukraina och Polen.

Det är möjligt att de tycker att stormaktspolitiken är bra i mellanöstern men dålig i Europa. Det skulle inte förvåna mig

Lars Gyllenhaal är Sveriges ledande forskare och expert på svenskar som deltar i strider i utlandet. Han har bland annat skrivit flera upplagor av boken Svenskar i krig i vilken han tillsammans med kollegan Lennart Westberg går igenom svenskt deltagande i internationella konflikter. Hans bedömning är att Skandinavisk Frihets uppgifter är relativt trovärdiga.
– Bilderna ger intryck av att vara genuina, och är de det bekräftar det i alla fall delvis textens påståenden, säger han till Flamman.

Det är sedan tidigare känt, och väl belagt, att svenskar stridit i Syrien. Både de kurdiska försvarsenheterna YPG och Islamiska staten har lockat svenskar till landet. Men det här skulle vara det första fallet av att en svensk högerextremist deltar – och dessutom den första som strider på den ryska sidan. Åtminstone det första kända fallet.
– Det vågar jag nog säga att det finns inget annat fall i öppna källor nu. Men det kan ju ändå ha pågått ett tag, säger Lars Gyllenhaal, och påpekar att det var alldeles nyligen han hörde en intervju med en av de svenskar som stridit för den rysska sidan i Ukraina.

Inte olagligt

Enligt Karl Melin, presschef på säkerhetspolisen, är det inte i sig olagligt att ansluta sig till ett stridande förband i utlandet. Sedan 2016 är det däremot olagligt att ansluta sig till terrorgrupper i syfte att genomföra terrordåd.
Han vill inte uttala sig om huruvida SÄPO känner till det specifika fallet, men säger att man behandlar högerextremister som deltar i strider utomlands på samma sätt som andra.
– Vi tittar på individer och vi gör ingen skillnad beroende vilken åskådning eller religiös inriktning man har. Det viktiga är om det finns en brottsmisstanke, och det är det vi jobbar utifrån.

Återvändare från krigshärdar ska regelmässigt fångas upp, säger han.
– Vi för samtal med dem – och det är helt enkelt för att fånga upp de återvändare som kommer. Och det gör vi oavsett varifrån de kommer.
Det enda egentliga skälet till att agera mot en svensk som deltar i strider i utlandet är enligt Karl Melin om personen misstänks delta i krigsbrott.
Anmälningarna om misstänkta krigsbrott, där händelser i Syrien utgör en dominerande andel, har också ökat explosionsartat de senaste åren. Förra året rörde det sig om 80 fall, enligt Svenska Dagbladet. Människorättsorganisationen Human rights watch rapporterar samtidigt att Sverige tillsammans med Tyskland är ledande när det gäller att åtala krigsbrottslingar.

Poserade med ett avhugget huvud

Flera personer har dömts för krigsbrott under det pågående kriget i Syrien. Så sent som förra året dömdes också en man som stridit på den syriska regimens sida i Syrien för krigsbrott i Sverige. Den 48-åriga mannen ska ha deltagit i flera brutala avrättningar av fångar – och poserat med ett avhugget huvud på Facebook.
Men så länge de nordiska soldaterna i ”Þorbrandr” inte har begått några krigsbrott, kan de inte hindras från att delta i strider – även för en främmande makt. Det gäller också om den främmande makten i sin tur – som i fallet med både den Syriska armén och dess allierade Ryssland – misstänks vara inblandade i krigsbrott.
Vilken koppling de personer som beskrivs i artikeln har till Nordisk Ungdom framgår inte. Men publiceringen kan tyda på en attitydförändring hos gruppen. Nordisk Ungdom har tidigare genomfört aktioner och uttalanden som manat till vaksamhet och motstånd mot Ryssland. Aktivister från Nordisk Ungdom har bland annat själva uppgett att de rest till Ukraina för att stödja de anti-ryska intressena i landet.
– Det har alltid varit lätt att byta för dem, säger Jonathan Leman, researcher på stiftelsen Expo, till Flamman.

Nordisk ungdom har under sin levnadstid intagit en rad olika, ibland till synes oförenliga åsikter. I fallet Ryssland, säger Jonathan Leman, kan de mycket väl vara både för och emot.
– Det är möjligt att de tycker att stormaktspolitiken är bra i mellanöstern men dålig i Europa. Det skulle inte förvåna mig.
– De anser nog själva att de har en initierad och pragmatisk bild där de tycker att vissa delar av Putins förehavanden är bra och andra inte.
Men, säger han också, det behöver inte heller vara så genomtänkt.
– Jag tror att det väldigt mycket handlar om vart har de sina kompisar, och sen försöker de att rättfärdiga det hela ideologiskt i efterhand.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • högerextremism
  • Ryssland
  • syrien
  • syrienkriget

Inrikes