Inrikes

Upproret stoppades – flyktingpolitiken ligger fast

Statsminister Stefan Löfven på socialdemokraternas kongress. Foto Björn Larsson Rosvall / TT

Det var förutspått att bli en av kongressens stora stridsfrågor. Men när socialdemokraterna på söndagen enades om flyktingpolitiken hade ganska lite förändrats.

Inrikes

Det har beskrivits som ett “uppror”; en lång rad kongressombud hade inför den socialdemokratiska kongressen krävt ändringar i S-regeringens hårda asyllagar. Bland kraven fanns att permanenta uppehållstillstånd skulle återinföras och att tillåta ökad anhöriginvandring.

Men det blev inget uppror. Under söndagsmorgonen hölls en så kallad temagrupp, där ombud tillsammans med representanter för partiledningen diskuterade igenom de motioner som berörde frågan. Därefter gjorde partistyrelsen vissa ändringar i sitt förslag. Kongressen röstade i enlighet med detta förslag på samtliga punkter.

– Vi socialdemokater ska vara som tusen små ullkoftor som skaver mot orättvisans skinn, säger Sofie Eriksson, kongressombud från Dalarna i kongressens talarstol. Hon är en av dem som tagit tydlig ställning för en mjukare asylpolitik.

– Det fungerade väldigt bra, för det innebär att man fick chans att faktiskt tala lite längre kring olika frågor. Ombuden var väldigt nöjda med det här sättet att jobba. Vi kunde också hitta kompromisstexter och en väg framåt, säger Margot Wallström om systemet med temagrupper efter att besluten fattats.

I praktiken innebär besluten dock att de ombud som tidigare krävt att flyktingpolitiken mjukas upp inte fått igenom sina förslag.

De temporära skärpningarna av flyktingpolitiken som regeringen har beslutat om ligger kvar till 2019, precis som det från början var tänkt. Därefter öppnar man för att lätta på lagstiftningen, om man bedömer att det finns möjlighet.

– Effekten är att man fortfarande ger regeringen ett ganska starkt mandat, det är det som är kompromissen, säger Veronica Palm, suppleant i partistyrelsens verkställande utskott.

Skillnaderna kan tyckas små – ett ökat antal kvotflyktingar är den enda riktigt konkreta åtgärden. Socialdemokraterna ställer sig fortsatt principiellt bakom en en mildare flyktingpolitik – bara inte just nu. I skrivelsen förtydligar partiet också att flyktingpolitiken måste drivas igenom även i övriga Europa; Sverige ska inte själv bättra på möjligheterna om inte övriga EU är redo att göra liknande satsningar.

  • #skongress
  • #svpol
  • flyktingpolitik
  • Socialdemokraterna

Inrikes