Opinion

”V förordar demokratisk socialism”

Opinion

Efter att jag medverkade i SVTs partiledaren har jag fått flera frågor om hur jag ser på utvecklingen i Venezuela och Latinamerika. Eftersom jag inte kunde utveckla det i programmet så gör jag det här. Solidaritet med vänstern i Latinamerika har varit och är en självklarhet i mitt politiska arbete. Jag har samlat in pengar till befrielsekampen i El Salvador och skolbyggen i sandinisternas Nicaragua. Jag har demonstrerat mot juntan i Chile och mot USAs invasion av Grenada. Som socialist har det varit självklart att bekämpa den amerikanska imperialism som har skadat så många länder i Latinamerika.

USA har genom åren gett sitt aktiva stöd till statskupper och diktatorer. De försvarade sina storföretags intressen och blundade för de grövsta övergrepp. De har utbildat torterare och militärer som förtryckte sina egna folk. Latinamerikas folk har rätt att välja sin egen väg utan inblandning från USA.

Under de senaste åren har utvecklingen varit mycket positiv i flera länder i regionen. Diktatorer har fallit, demokrati har införts. I en rad länder som Uruguay och Venezuela har vänsterregeringar valts och blivit omvalda. Vänstern kunde växa sig stark när den utgick från sin nationella förutsättningar och hittade nya former att organisera sitt politiska arbete genom allianser med sociala rörelser, genom att göra politik och genom olika former av deltagande demokrati. Här har vi mycket att inspireras av.

Resultaten imponerar på många håll. I länder som Bolivia och Ecuador har miljoner lyfts ur fattigdom. Jämlikheten har ökat med satsningar på utbildning och hälsovård. Den demokratiska kontrollen över naturresurser har ökat, makten för internationella storföretag har beskurits. Förtryckta urfolk har fått en röst i formandet av sina länders framtid. I en värld präglad av ökande klassklyftor har vänstern i Latinamerika visat på en annan väg med ett socialistiskt perspektiv. Denna utveckling kan vi lära av. Därför har vi nära relationer med vänstern i flera av länderna. Själv reser jag inom kort till Bolivia och Ecuador för att fördjupa samarbetet.

Vänsterpartiet är på plats i Latinamerika via VIF och genomför viktiga projekt. De senaste åren har vi stött vänstern i exempelvis Guatemala, Colombia och Honduras där man verkar i extremt svåra miljöer. Vi har dessutom skickat företrädare som valobservatörer till bland annat Honduras och El Salvador. Men utvecklingen är inte entydig och vänstern i Latinamerika har många olika ansikten. Flera av de berörda länderna, som Brasilien, brottas fortfarande med stora problem som enorma klassklyftor och korruption. Lika klart som att vi stödjer en progressiv utveckling är det att vi inte blundar inför brister eller avstår från kritik när det finns grund för sådan.

Nyligen mötte jag Nicaraguas utrikesminister, jag uttryckte vårt stöd till många av de sociala framstegen, men också tydlig kritik mot abortförbudet i landet. Samtidigt har man legaliserat abort i Uruguay och infört världens mest progressiva lagstiftning för transpersoner i Argentina. Utvecklingen skiljer sig mellan olika länder. Vår lojalitet finns med idéer och folk, inte med partier och stater. 

Venezuela har gjort stora sociala framsteg sedan Chavez först valdes. Detta trots kuppförsök och en delvis mycket reaktionär USA-stödd opposition. Men det finns också allt fler oroande tecken i landet. Det handlar inte bara om varubrist, kaotisk ekonomi och kriminalitet. De styrande i Venezuela har använt dödligt våld mot oppositionella protester och rättssystemet används för att tysta opposition. Det kan vi som demokratisk vänster aldrig tiga om.

Lika tydlig är vår kritik mot bristen på demokrati på Kuba. Landet är en enpartistat och diktatur där grundläggande demokratiska rättigheter som fria val och fri press saknas. Det är glädjande att relationerna mellan USA och Kuba nu förbättras och blockaden mot Kuba måste hävas omedelbart. De förbättrade relationerna med USA gör att den kubanska regimens egna argument mot demokratiska reformer klingar allt mer ihåligt. Visst imponerar sociala framsteg och internationell solidaritet från Kubas sida, men det kan aldrig ersätta demokrati och kubanernas rätt att välja sin egen framtid.

Vänsterpartiet förordar demokratisk socialism. För oss är demokratiska fri och rättigheter överordnade värden som inte är förhandlingsbara. Vi kommer aldrig att låta bli att kritisera demokratiska brister för att en regering står till vänster i andra frågor. Politiska fri- och rättigheter är en förutsättning för ekonomisk demokrati och den viktigaste garantin för att en socialistisk utveckling inte stelnar och stagnerar. Vi avvisar samhällsmodeller som bygger på ett visst partis maktmonopol. Denna syn präglar också våra relationer med och vår analys av vänstern i Latinamerika.

Vänsterpartiet försvarar demokratisk socialism, rättvisa och solidaritet. Vi försvarar aldrig diktatur eller inskränkningar av demokratin i socialismens namn.

    Opinion