Inrikes

V går till val med spretigare budskap än tänkt

Stärkt asylrätt, utfasat kalhyggesbruk och utträde ur värdlandsavtalet med NATO var några av de frågor som V-medlemmarna gjorde till en del av valplattformen. Foto: Johan Nilsson/TT, Janerik Henriksson/TT, Vadim Ghirda/AP

V-ledningens förslag till valplattform var tänkt att avgränsa budskapet: Vänsterpartiet lovar inte allt, men står vid sitt ord. Men när kongressen fick bestämma infogades till slut ändå en bred samling ideologiska ståndpunkter, från NATO-motstånd till stärkt asylrätt.

Inrikes

Vänsterpartiets 44:e kongress avslutades, trots bryderier från mötesledarna, i tid. Efter långa och intensiva debatter lyckades partiet enas om en valplattform som skiljer sig ordentligt från partistyrelsens förslag.

Det förslag ledningen presenterade offentligt inför kongressen var, liksom mycket annan V-kommunikation efter sommarens strid om marknadshyror, inriktat på att skala bort stora ideologiska begrepp till förmån för konkreta löften. Väljarna skulle bedöma partiet utifrån de jordnära förbättringar de drivit fram för Sveriges löntagare, inte principiella ståndpunkter om hur världen borde vara.

Kongressen tyckte delvis annorlunda. Trots partiledningens upprepade argumentation (och vädjan) om att valplattformen skulle vara ett dokument med några särskilda fokusområden lyfte medlemmarna in fler och fler politikområden. ”Vi ska inte dölja vår politik”, löd det vanligaste medlemsargumentet. Partistyrelsen svarade med att hänvisa till det strategidokument man antog för två år sedan, där det står att partiet ska prioritera hårdare bland sina profilfrågor när man kommunicerar utåt.

Bland de frågor som lyftes in i valplattformen finns stärkt asylrätt, utträde ur Sveriges värdlandsavtal med NATO, mer arbetsplatsdemokrati, rätt för arbetarkooperativ att ta över företag som hotar att flytta utomlands, högkostnadsskydd för tandvård, utfasat kalhyggesbruk i skogen och försvar av kulturens oberoende.

Konflikten mellan ledningens vilja att prioritera och medlemmarnas vilja att utvidga valplattformen märktes också i att flera ytterligare motioner var några få röster från att antas. Här fanns budskap om minskad köttkonsumtion, motstånd mot vapenförsäljning, inrättandet av en grön investeringsbank och mer fokus på bostadspolitik.

Parallellt med kongressen gjorde Nooshi Dadgostar ett framträdande i TV4 och fick frågor om V:s antikapitalistiska ideologi. Svaren retade upp delar av ombuden, som skrev ett gemensamt debattinlägg med kritik mot partiledaren i Flamman. Ekon av det hördes också i kongressdebatten om valplattformen, där en medlem frågade sig hur länge till det är tillåtet att kalla sig socialist i Vänsterpartiet. Till slut röstade ombuden igenom en motion om att göra partiets ideologiska markörer (”socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund”) till en del av valbudskapet.

Sedan avslutningstalade Nooshi Dadgostar. Hon sade, precis som innan kongressen, att Vänsterpartiet har förändrats och att väljare inte ska lägga för mycket vikt vid dess högtflygande ideologiska mål. Under valrörelsen 2022 kommer hon sannolikt behöva etablera det budskapet hos fler än bara väljarna.

  • demokrati
  • valrörelsen
  • vänsterpartiet

Inrikes