Inrikes

V måste bli tuffare

– Jag har svårt att tänka mig att många här i Malmö kan acceptera en budget som inte är smashing good och att man ruckar på i alla fall något i den nya asyl- och migrationspolitiken, säger Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet Malmö.

Inrikes

I morse släppte Ekot uppgifter om ett brev från Vänsterpartiet i Malmö till partistyrelsen om att partiet bör överväga att avbryta budgetförhandlingarna med regeringen.

Brevet var enbart avsett för partistyrelsen. Men när uppgifter om det läckt ut valde man att låta Flamman publicera det i sin helhet. Läs hela brevet här.

– När brevet är ute och diskuteras medialt så tycker vi det är viktigt att man ska kunna läsa det så man får se vad vi faktiskt tyckt och inte. Det är en viktig diskussion för V att ta, säger Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet i Malmö.

Han tycker rapporteringen delvis har blivit missvisande då fokus har legat på migrationsöverenskommelsen och att V borde avbryta budgetförhandlingarna.

– Vi tycker inte att man ska hoppa av förhandlingarna men vi säger att resultatet måste bli bättre.

Det handlar både om migrationsöverenskommelsen och om att man vill se tydligare avtryck när det gäller välfärdssatsningar och omfördelningspolitik. V i Malmö vill se höjda skatter, kraftfulla satsningar på bostadsbyggande, pengar till skola vård och omsorg och pengar till kommunerna för att upprätthålla välfärden.

– Det handlar både om asylpolitik och att det behövs starkare resultat i den ekonomiska politiken.

Det är en uppfattning som Daniel Sestrajcic har mött på flera håll i partiet.

– Det finns en frustration hos många medlemmar kring de här frågorna och då handlar det både om asylpolitiken och välfärden. Jag hör det från många håll och delar av landet.

Våga vara opposition

Blir inte resultatet av förhandlingarna tillräckligt bra ur Vänsterpartiets perspektiv måste man våga säga nej till resultatet av dem.

– Det behövs ett kraftfullt V som kan driva politiken åt vänster i förhandlingar med regeringen. Men om vi inte lyckas med det behövs också ett kraftfullt vänsterparti som kan agera opposition.

Var går smärtgränsen i budgetförhandlingarna?

– Vi har inte diskuterat i de termerna men om man läser brevet så finns ett par nyckelmeningar. En av dem handlar om ”en ekonomisk politik som omfördelar”. Det handlar om att vi måste höja skatterna och vi måste se miljardsatsningar. Hur de ska se ut har vi inte sagt men det kan inte enbart handla om de reformer som vi fick igenom i den senaste förhandlingsrundan, som har varit bra i sig men inte tillräckliga.

– Jag har svårt att tänka mig att många här i Malmö kan acceptera en budget som inte är smashing good och att man ruckar på i alla fall något i den nya asyl- och migrationspolitiken.

 Partiledningen har sagt att Vänsterpartiet samarbetar med regeringen kring budgeten, men är ett oppositionsparti. Hur har man lyckats med den rollen?

– Vi vet att vi är ett oppositionsparti men vi vet det i väldigt små kretsar. Jag tror inte en stor del av partiet känner sig som ett oppositionsparti och människor utanför upplever det definitivt inte så. Den rollen måste vi tydliggöra och det gör man genom att få kraftfullare resultat i kommande budgetförhandlingar eller tackar nej om man inte får tillräckligt bra resultat.

– Just nu tror jag det är riksdagsgruppen, partistyrelsen och några ledande funktionärer och aktivister som uppfattar V som ett oppositionsparti.

En del skulle kanske argumentera att det är bättre att V får igenom lite förbättringar i budgeten än inga alls. Hur ser du på det?

– Så klart är varje reform bra i sig. Men ska vi ha en chans att vinna nästa val, ska vi ha en chans att ställa om Sverige till ett mer rättvist och solidariskt Sverige så räcker det inte. Då måste vi ändra kurs, då måste vi ha kraftfullare satsningar.  

  • Malmö
  • Partistyrelsen
  • vänsterpartiet

Inrikes