Nyheter

V ska bli populärast på skolgården snarare än bäst i klassen

Strategiskt cool Vänsterpartiets nya strategi ska göra partiet populära utanför de egna leden.

Vänsterpartiet ska bli rörelsernas röst i parlamenten: i december presenterar partiledningen en ny strategi. Här är tankarna bakom.

Nyheter

Framtidskommissionen lägger till kongressen fram förslag om hur Vänsterpartiet ska möta framtiden. Strategidokumentet presenteras av partistyrelsen, efter dess behandling, den 9 december. Vi vill skapa en vänster som förändrar Sverige. För att lyckas ska vi bli bättre på att kanalisera människors engagemang och driva skarpa, radikala förslag som skiljer ut oss från andra partier. Det här är ett försök att sammanfatta en del av vad vi kommit fram till.

Vänsterpartiets ska väcka ett brett, gemensamt hopp om ett bättre samhälle som inspirerar till handling, spela en ny roll och ta större utrymme i svensk politik. Vi behöver gå från att vara duktigast i klassen till att vara populärast på skolgården. Vi ska bygga förtroende hos de som i dag är ideologiskt osäkra. Fler ska se sig som vänster och känna sig hemma i vårt parti. Vi ska samarbeta med de rörelser som samlar människor för förändring. Genom att kämpa och vinna strider tillsammans, både inom och utanför parlamenten, bygger vi förtroende. Vi ska främja organisering på flera håll, lyfta erfarenheter från andra rörelser i partiet och lägga politiska förslag som syftar till lösningar på de problem som människor möter i sin vardag. Så blir vi rörelsens röst i parlamenten.

Hoppet om ett bättre samhälle har stukats av en ekonomisk politik som präglas av åtstramningar och passivitet inför samhällsproblemen. Det har gett utrymme för aggressiva högerkrafter att kanalisera människors frustration utifrån klassförakt, rasism eller motsättningar mellan stad och land. Ett ideologiskt skifte till jämlikhet har särskilt goda möjligheter bland människor i arbetaryrken – yrkesgrupper som traditionellt finns inom LO:s avtalsområden, men som också kan finnas inom vissa SACO- och TCO-förbund eller ännu fackligt svårdefinierade och svårorganiserade. Vi vill bygga förtroende för politikens möjligheter att skapa förändring och få fler att känna sig ordentligt representerade i det politiska fältet. Känslan av att vara bortglömd som orten-bo eller på glesbygden måste omvandlas till kraft. Det finns en geografisk identitetsfaktor – att platsen man befinner sig på spelar roll för hur klass, kön och rasistiska strukturer tar sig uttryck – som vi behöver bli mycket bättre på att hantera i vår kommunikation och organisering. Vi ska utgå ifrån att man har bäst möjligheter att bygga förtroende där man lever och verkar.
För att ta steg framåt presenterar vi bland annat förslag för att utveckla en organisation för digitala aktivister, för att utveckla förtroendekulturen och ledarskapskompetensen i partiet, för att ta fram strategiska planer som ett verktyg på alla nivåer.

Vänsterpartiet har gjort framsteg i Sveriges storstäder, men för att lyckas på mindre orter och i glesbygd måste vi ha en strategi för det. Arbetarrörelsen ska ta tillbaka initiativet på de historiskt röda bruksorter där SD i dag organiserar stöd för en högerpolitik. Vänsterpartiet ska öka närvaron och presentera andra lösningar än de som nu är dominerande så att personer som tidigare röstat med arbetarrörelsen, men som inte längre gör det, väljer oss. Vi anser att Vänsterpartiet behöver utforma en tydlig politisk och organisatorisk strategi specifikt för att växa utanför de stora städerna inför valet 2022.

Det parti som är bra på både vardagsfrågorna och de stora framtidsfrågorna samtidigt kommer i längden att vinna förtroende. Det är den utmaning vi tar oss an, som det enda riktiga vänsterpartiet i Sverige. Vänsterpartiet är det parti som säger som det är. Vi har visionerna om vilket samhälle vi vill leva i. I en tid som den här, där vi står inför drastiska klimatförändringar och enorma förmögenheter samlade hos ett fåtal, är det stora förändringar av samhället som är den realistiska vägen framåt. Med förslaget som nu ska behandlas av partistyrelsen hoppas vi peka ut en riktning och börja en process för Vänsterpartiets eget arbete med att fylla större skor.

    Nytt