Nyheter

Hur ska vänstern vinna då?

Vad bör göras?

”Tala om, att det som de privata alternativen sysslar med när de gör privat vinst, det är stöld från den skattefinansierade reproduktiva sektorn”, skriver debattören. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT.

Göran Ekblad ger förslag till slagord på 1 maj: ”Arbetare i alla länder, förena er!” Den är 168 år gammal – men mera aktuell än någonsin!

Nyheter

Låt mig börja i det stora. Vi har ett Eko-Eko program som kan vara en bra start för en ideologisk debatt med globala förtecken. Det som behöver utvecklas i det, är ekonomin, och just geografin. Ekonomin är fortfarande helt dominerad av den kapitalistiska religionen, som kräver evig ekonomisk tillväxt, man kallar det ”grön tillväxt”. Men eftersom vi redan nu gör av med ett och ett halvt jordklot om året och vår samlade skuld nu torde vara cirka sju klot, så finns det inte något utrymme alls, för någon form av ekonomisk tillväxt, om våra barn och barnbarn överhuvudtaget ska ha ett (1) jordklot att hämta ”fria nyttigheter” ifrån.

Det leder mig in på geografin. Kapitalismen är i dag en till 100 procent global företeelse. Arbetarklassen är skrämmande nationell. Arbetsmarknaden är således global. Kapitalet lever i total global laglöshet, och kan manipulera både arbetarna och staterna fullständigt. Det vore bra, om vi åtminstone kunde börja fundera över och diskutera om dessa frågor redan innan valet. Nästa mandatperiod kan det bli skrämmande aktuellt. Kom ihåg att kapitalets förnämsta vapen mot global konkurs är krig. Den bästa grunden för krig är nationalism. Nationalismen växer kraftigt i världen nu. Till stor del med hjälp av det globala kapitalet, inte minst krigsindustrin. Det finns tillräckligt mycket kärnvapen – och förstörbara kärnkraftverk – på vårt jordklot för att göra åtminstone allt mänskligt liv omöjligt. Förslag på paroll till 1:a maj: ”Arbetare i alla länder, förena er!” Den är 168 år gammal – men mera aktuell än någonsin, nu gäller det livet – eller pengarna!
Det finns också några dagspolitiska frågor att ta tag i. Till exempel frågan om politikerlöner. Efter nästan 40 år som kommun- och regionpolitiker vill jag föreslå att heltidspolitikers lön ska vara lika med medelinkomsten i respektive politikers fögderi (land, region, kommun). Övriga politikerlöner sätts vanligen i relation till de som har heltidslön.

Vinster i välfärden – det är löjligt! Inte kan väl ett äldreboende sälja en färdigvårdad åldring till högstbjudande begravningsentreprenör, och göra en vinst? Efter att ha räknat bort hyror, arbetslöner, mat, el med mera? Jobba hårdare med detta, och tala om, att det som de privata alternativen sysslar med när de gör privat vinst, det är stöld från den skattefinansierade reproduktiva sektorn (vård, skola, omsorg, post, apotek, tåg, buss och så vidare). Visst kan det vara så att de privata är effektivare, och tjänar på att ha färre administrativa byråkrater i förhållande till folket ”på golvet”, men det skulle vi väl kunna ha i kommuner, regioner och stat också? Ibland verkar det ju faktiskt fungera. Men det är väl det vanliga problemet i offentlig sektor, att en chef höjer sin egen lön genom att skapa jobb för fler underställda byråkrater. Så växer byråkratin organiskt.

  • Hur ska vänstern vinna då?

Nytt