Krönika

Väderkvarnarna i Kina

Krönika

– Do you like girls? You want meet virgin? Very cheap.
På turiststråken runt Himmelska fridens torg kan man köpa det mesta. Att sälja just oskulder måste vara en ganska dålig affärsidé. Snacka om engångsprodukt. Men jag utgår från att den marknadsföringen är lika falsk som all annan reklam här i Kina.
Ovanför oss hänger jätteporträttet av ordförande Mao. Fast han syns knappt, för idag sveper den gula dimman över Beijing. Avgaserna ligger tunga, de flesta bär ansiktsskydd och man ser inte många meter framför sig.

Hur kan man kortfattat beskriva Kina, denna femtedel av planeten? Som ett trevligt land med hyggligt folk och god mat? Ett modernt land där tunnelbanan alltid går i tid och där det alltid finns tillgång till internet? Ett officiellt socialistiskt land där kommunistpartiet är det högsta beslutande organet? Ett rövarkapitalistiskt land där industriägarna har nästan oinskränkt rätt att suga ut sina arbetare? Allt är sant men inget ger hela sanningen.

Maoismen känns rätt död. I alla fall de delar som (åtminstone i teorin kanske bör tilläggas) var ganska sympatiska: som att massorna är de verkliga hjältarna medan deras självutnämnda ledare ofta är obildade och okunniga, eller att det är rätt att göra uppror. Vilket intresse skulle Ericssons aktieägare ha av att deras billiga kinesiska arbetskraft gjorde uppror?
– You buy Lin Biao, ok? Lin Biao very good friend Mao, säger damen som säljer reproduktioner av gamla kulturrevolutionsaffischer.

Nog känner de till att Lin Biao rensades ut redan 1971 och fördömdes som kontrarevolutionär agent. Men kapitalismen sliter sönder alla nostalgiska band som Marx och Engels påpekade i Manifestet 1848. Allting kan kommersialiseras och kinesiska pengar är också pengar, om än de trycks med Maos porträtt på.
Marx och Engels skrev också att kapitalismen utlöser krafter som den inte alls kan kontrollera. Ännu lever majoriteten av Kinas folk på landsbygden i traditionell fattigdom. Men industrialiseringen skapar i obegriplig hastighet ett upplyst och modernt stadsproletariat.
Så bryts tystnaden av en av dessa miljontals kinesiska Ericsson-telefoner. Ringsignalen är den gamla kulturrevolutionära hymnen Östern är röd: ”Östern är röd / Solen går upp / Fosterlandet gav oss Mao Zedong”

Hur var det han sa den store rorsmannen? När förändringens vindar blåsar ska man inte bygga vindskydd, man ska bygga väderkvarnar.