Inrikes

Magdalena Anderson presenterar budget – C och V ännu inte övertygade

Back in business. Finansminister Magdalena Andersson under riksmötets öppnade, då regeringen formellt inleder höstens arbete, förra tisdagen.

Höjt tak för sjukpenning, mer stöd till äldreomsorgen och sänkt skatt för människor med aktivitetsersättning. De bitar som hittills presenterats av regeringens förslag till höstbudget går i en annan riktning än det forna januariavtalet. Men än är det oklart om Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer att rösta på den.

Inrikes

På måndagen presenterar finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget. Hur den tas emot är avgörande: regeringen har ännu inte säkrat ett riksdagsunderlag. V och C har båda ställt hårda, och delvis motsatta, krav för att rösta på S-budgeten istället för sin egen efter att januariavtalet föll tidigare i år.

De spridda utspelen inför regeringens höstbudget har än så länge fokuserat på välfärden. Mest omfattande är förslaget att höja sjukpenningtaket från 8 till 10 prisbasbelopp och göra det lättare för deltidsarbetande, behovsanställda och människor över 62 år att ta del av sjukförsäkringen.
Flera av förslagen är hämtade från den utredning av sjukförsäkringensom blev klar i april 2020 och sedan har använts av bland andra Vänsterpartiet för att pressa regeringen i frågan.
Regeringen föreslår också en förlängning av det riktade statsstödet till äldreomsorgen och införandet av en fast kontaktperson för varje hemtjänsttagare. Personer med sjuk- och  aktivitetsersättning får sänkt skatt så att de beskattas på samma nivå som arbetande. Utöver det föreslås en ny myndighet som ska samla ihop välfärdsutbetalningar och försvåra brottsliga uttag ur systemet.
– Vi är fast beslutna att slå ned på alla angrepp på det gemensamma och strypa pengar till den organiserade brottsligheten, sade finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens om den nya myndigheten.
På andra politikområden märks bland annat höjda kreditgarantier för gröna industriinvesteringar och en höjning av räntan på studielån – från 0,05 till 0,5 procent – för att finansiera det stöd för studier mitt i livet som är en del av den så kallade las-överenskommelsen.

Flera av budgetbeskeden går i linje med de krav som Vänsterpartiet har ställt. Partiet har uttryckt uppskattning över förslagen genom sina sociala medier, men samtidigt markerat att det än så länge inte är nog för att de ska rösta på regeringens budget i stället för sin egen, något som är nödvändigt för att budgeten ska kunna passera riksdagen. Förslagen på skattesänkningar – som också gäller förvärvsarbetande låg- och medelinkomsttagare – har enligt en intervju med Magdalena Andersson i DN tagits fram med både Vänsterpartiet och Centerpartiet i minne.

Martin Ådahl (C) säger i en intervju i samma tidning att inte heller hans parti har bestämt hur det kommer att agera, och att det ”krävs en budget som lutar mot mitten och inte vänsterut”.

  • budget
  • Centerpartiet
  • regeringen
  • riksdag
  • Socialdemokraterna
  • vänsterpartiet

Inrikes