Opinion

Välkommen Sandro! Dags att lämna åtstramningspolitiken för gott!

Sandro Scocco är Vänsterpartiets nya chefsekonom. Foto: Bokförlaget Atlas/Pixabay.

Att Vänsterpartiet rekryterar den tidigare LO-ekonomen bådar gott inför framtiden.

Opinion

Finansminister Magdalena Andersson (S) har ofta talat varmt om betydelsen av att ha en låg statsskuld. Att snabbt behöva ”betala tillbaka” för de ekonomiska stödåtgärder som regeringen vidtagit under coronakrisen vore på många sätt förödande. Om statsbudgeten åter ska stramas åt så snart massvaccineringen är klar vet vi vad som väntar: nedskärningar i vården och omsorgen. Minskade investeringar i bostäder och grön teknik, likaså.
Det är dags att Vänsterpartiet tar ställning för en expansiv finanspolitik. Formar ett realistiskt program med mål om full sysselsättning, en grön omställning och en kraftigt utbyggd välfärd. Vi vill att Vänsterpartiet tar kommandot för att vända riktningen för den ekonomiska politiken.

Det är därför mycket glädjande att Sandro Scocco nu tillträtt som chefsekonom för Vänsterpartiet. Den tidigare LO-ekonomen och AMS-direktören har många gånger uttryckt skepsis inför de röda partiernas strama ekonomiska linjer och det finans­politiska ramverket. Detta ramverk, som bland annat innebär överskottsmål och att statsskulden inte får överstiga 35 procent av BNP, har också Vänsterpartiet ställt sig bakom. Samtidigt är investeringsbehoven i vård, klimat, bostäder och infrastruktur enorma.

Under coronapandemin har staten gått in kraftfullt för att stimulera ekonomin. Låt oss fortsätta hålla den kursen! Eller som LO:s ekonomer nyligen påpekade: Nu krävs expansiv finanspolitik, även om det innebär fortsatta budgetunderskott.

Under coronapandemin har staten gått in kraftfullt för att stimulera ekonomin. Låt oss fortsätta hålla den kursen! Eller som LO:s ekonomer nyligen påpekade: Nu krävs expansiv finanspolitik, även om det innebär fortsatta budgetunderskott. Låt oss se på ekonomin på ett sätt som är värdigt vänstern, det vill säga en ekonomi där vi låter behoven styra. De låga räntesatser som staten nu kan låna till gör det dessutom i praktiken gratis att låna!
Vi går ett nytt år till mötes med ökande långtidsarbetslöshet. Vad som behövs är en politik för full sysselsättning. Lån till investeringar i klimatet och välfärden kommer betala sig i längden. Den bästa återhämtningspolitiken för att nå ett jämlikt samhälle är investeringar som skapar jobb. När ekonomin växer som helhet minskar också skulden som andel av BNP.

Vänsterpartiets förslag om skatte­höjningar är bra, men de räcker inte till de massiva investeringar som behövs för att klara klimatmålen i Parisavtalet eller för att bygga ut välfärden till en nivå som går att lita på även efter krisen. Detta tror vi att vi redan är överens om, Sandro. Vi hoppas att du kan bidra med kloka perspektiv för att utveckla en offensiv och framtidsinriktad ekonomisk politik.
Välkommen till Vänsterpartiet!