Opinion

Eftervalsdebatt

Vanligt folk får det inte bättre med en borgerlig mittenregering

”Vänsterpartiet måste konsekvent säga nej till varje regering som innefattar borgerliga partier, och som vägrar genomföra en progressiv politik som innebär att vanligt folk får mer pengar i fickan”, skriver debattören. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Nu är det dags för vänstern att bygga hopp, organisera och bygga en gräsrotsrörelse mot den nyliberala politik som en de fem borgerliga högerpartierna företräder, skriver Per Markus Risman.

Opinion

Regeringsfrågan är högaktuell i svensk politik just nu. Inte minst inom Vänsterpartiet. Med Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets uppgång i valet har reflexen från vänstern varit att ta ansvar och inte släppa fram Sverigedemokraterna. Det är en bra reflex. Men att den reflexen innebär att vi skall släppa fram en borgerlig mittenregering, möjligen ledd av Stefan Löfven, är däremot inte lika bra och inte ansvarsfullt mot vare sig arbetarklassen eller våra väljare. Vänsterpartiet gick till val på ett ambitiöst program som inte bara leder till mer pengar i fickan för barnfamiljer, arbetare och studenter utan även innehåller valrörelsens största satsning på välfärden. Varje tillstymmelse av borgerlig politik skulle vara ett steg bort ifrån det programmet, oavsett om ett rödgrönt parti ingår i en regering eller inte.

Vanligt folk har inte fått det bättre de senaste åren. Åratal av nyliberal politik har lett till ett system riggat för de rikaste. Samtidigt som bostadskrisen för unga växer, strejkrätten är under anfall, välfärdskrisen blir allvarligare både i stad och på landsbygd och miljöproblemen blir allt allvarligare blir svensk överklass rikare. Som ett av få länder i världen saknar vi skatt på förmögenhet och fastigheter och tillåter vinster i välfärden. Det är tydligt att vi behöver en game changer i svensk politik. Vänsterpartiet kan vara den om vi agerar som ett modigt och radikalt alternativ. Vi kan inte vara den om vi släpper fram en mittenregering som innefattar partier som inte vill förändra eller stoppa, utan kanske till och med vill driva på den nyliberala politik som lett oss hit.

Vänsterpartiets ansvar mot Sverige är inte att bevara ett trasigt system för att hålla SD ute från makten. Vårt ansvar är att presentera ambitiösa lösningar för vanligt folks problem

En borgerlig mittenregering, oavsett om den är ledd av Stefan Löfven eller inte, skulle i bästa fall innebära ett bevarat status quo. I värsta fall innebär den mer politik som förvärrar de problem vi har. Den naturliga reflexen är att inte vilja göra det värre, och därför bevara status quo. Men alternativet för en modig och radikal vänster kan inte vara att bevara den politik som i dag så tydligt skapar problem för vanligt folk. Målet måste vara att lösa problemen. Därför bör varje regering som inte vill införa hyrestak, sänka skatten för arbetare och pensionärer, börja införandet av sex timmars arbetsdag, införa flygskatt, bygga ut välfärden på landsbygden och införa gratis kollektivtrafik för barn vara en regering som Vänsterpartiet skall verka emot.

Risken som vissa påpekar med om Vänsterpartiet agerar så är att Sverige får en borgerlig regering med Sverigedemokraternas stöd. Då är det dock upp till bevis. Antingen måste Centerpartiet och Liberalerna visa att de ljugit och börja genomföra Sverigedemokraternas politik eller så genomför Sverigedemokraterna Alliansens nyliberala politik utan motprestation. Några av de borgerliga partierna måste bekänna färg.

Vänsterpartiets ansvar är då att organisera. Genom att söka samarbete med progressiva element i facket, radikala folkrörelser och bygga en gräsrotsrörelse kan vi bli det självklara motståndet mot den nyliberala politik de fem borgerliga partierna företräder. Vi har sett att det fungerat i länder som Storbritannien, Spanien, Frankrike och USA. Valrörelsen vi drev var en tydlig indikation på att det kan fungera i Sverige.

Vänsterpartiets ansvar mot Sverige är inte att bevara ett trasigt system för att hålla SD ute från makten. Vårt ansvar är att presentera ambitiösa lösningar för vanligt folk och deras problem. Att släppa fram en borgerlig mittenregering är motsatsen till det. Därför måste Vänsterpartiet konsekvent säga nej till varje regering som innefattar borgerliga partier, och som vägrar genomföra en progressiv politik som innebär att vanligt folk får mer pengar i fickan och att vi bygger ut vår gemensamma välfärd.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • #val2018
  • borgerlig
  • mittenpartierna
  • regering
  • vänstern
  • vänsterpartiet

Opinion