Utrikes

Vänsterledare stödde aldrig revolutionen

VÄNSTERPROTESTER. Många av partiet Tagammus medlemmar dödades i protesterna medan partiledningen sade att Mubarak borde sitta mandatperioden ut.

I samma stund som Egyptens diktator Hosni Mubarak föll lanserades ett initiativ för att ena landets progressiva krafter i ett nytt vänsterparti. Flamman har talat med en av de aktivister som nu arbetar för att förverkliga idén.

Utrikes

Tre dagar efter Mubaraks fall samlades ett hundratal aktivister i Kairo med kort varsel till ett stormöte för att diskutera vänsterns framtid i landet. På plats fanns medlemmar av så gott som alla vänstergrupperingar och partier i landet, men också många som aldrig varit politiskt organiserade. En av dem var människorättsadvokaten Elham Eidarous, som betonar att syftet inte är att bara slå ihop landets små vänstergrupperingar till en lite större grupp.

Ett lagligt parti

– Huvudsaken är att samla den stora majoritet av Egyptens vänster som aldrig varit organiserade politiskt. Det finns tusentals och åter tusentals vänsteraktivister i det här landet. En del är med i olika ungdomsrörelser, andra är fackliga ledare eller arbetar för människorättsgrupper, som journalister eller advokater. Idén är att samla dem för första gången, säger hon.
Idag existerar bara ett lagligt vänsterparti i Egypten, Tagammu. Det bildades 1977 som ett led i Anwar al-Sadats experiment med hårt kontrollerad politisk pluralism, men har på senare år plågats av interna konflikter. Partiledaren Refaat al-Sayyed utmålas av sina motståndare som korrupt och i praktiken allierad med Mubaraks regim. Många medlemmar lämnade partiet redan i november när ledningen vägrade att bojkotta parlamentsvalet. Men droppen kom under massprotesterna mot Mubarak, när al-Sayyed sade att Mubarak borde sitta mandatperioden ut och gick med på att förhandla med den avskydde vicepresidenten Omar Suleiman.
– Många av partiets tusentals medlemmar har deltagit i protesterna, och tre av dem dödades under protesterna. Men ledarskapet gav aldrig sitt stöd till revolutionens krav, de har helt tappat kontakten med verkligheten för länge sedan, säger Elham Eidarous.

Massavhopp

Flera av Tagammus lokalavdelningar har antagit uttalanden där de kräver partiledningens avgång, och åtminstone en – i norra Sinai – har kollektivt lämnat partiet. Nu hoppas Elham att såväl besvikna Tagammu-medlemar som landets oberoende vänstergrupper, som Rörelsen för socialistisk förnyelse och de Revolutionära socialisterna, ska ansluta sig till det nya partiet. Samtidigt är de existerande grupperna fria att fortsätta sitt arbete om de vill.
– Vi har enats om att nå en gemensam position. Ett stort problem med tidigare försök att ena den egyptiska vänstern har varit att man letat minsta gemensam nämnare, en uppsättning politiska krav som alla kan ställa upp på. Det har gjort att man hamnat i någon slags urvattnad socialdemokratisk prostion, och alla till vänster har snabbt gett upp. Därför är det viktigt att vi istället försöker mötas på mitten.

En stark röst

På det första mötet utsågs ett generalsekretariat som ska ta fram ett förslag till stadgar och förebereda en grundande konferens. Under tiden kommer man att hålla flera stormöten för alla som är intresserade. Om det nya vänsterpartiet kommer att vara redo att ställa upp i det utlovade parlamentsvalet är osäkert, men Elham säger att det hur som helst inte har högsta prioritet just nu.
– Det viktigaste är att ge vänstern i landet en stark röst. Idag finns en stark liberal röst och en stark islamistisk röst, men ingen vänsterröst.

    Utrikes