Nyheter

Hur ska vänstern vinna då?

Vänstern måste vara modig och solidarisk

Moises Ubeira.

Vänsterns visioner kommer alltid vara värderingar som skapar bättre förutsättningar för den breda majoriteten. Moises Ubeira ger förslag till Vänsterpartiet.

Nyheter

En av vänsterns grunder är att ha en stark offentlig sektor. Oavsett klasstillhörighet gynnas man av en stark offentlig sektor. Detta ger inte bara trygghet när livet tar en oväntad vändning utan skapar en generell trygghet för all sjukvård, skola, äldreomsorg samt ger individer frihet till sina liv.
När den offentliga sektorn försvagas blir individer lidande och de utsatta börjar söka sig till grupper där man har en gemensam nämnare. Detta ger grupperna styrka och ork för att stå ut i de diskriminerande strukturerna. I dag ser vi hur flera kämpar på sitt håll och skapar rörelser på separata fronter. Allt som oftast kan dessa grupper hamna i konflikt med varandra, medvetet eller omedvetet.
Det kan dock vara förödande att vi hamnar i kollision med varandra eftersom det kan ta energi från rörelsen samtidigt som motståndaren som skapat de diskriminerande strukturerna kan vila lugnt. Vår energi måste användas för att tillföra varandra styrka. Raggarna med sin återbrukskultur kan enas med miljörörelsen. Varje utsatt grupp är egentligen ett resultat av dagens förtryckande strukturer. Vänsterns ansvar borde vara att skapa broar och föra dessa rörelser samman. På så sätt skapas en stark och enad rörelse som står upp för allas rättigheter.

Om vi är överens om att vi måste stå enade, då måste vi också vara konsekventa när vi ska stötta, samarbeta och kämpa tillsammans med vänsterkrafter utanför Sveriges gränser. Allt som oftast svartmålas vänstern på grund av högerns bildsättning. Ibland när vi ägnar åt oss internkritik utvecklas den till rena konflikter. Med rötter från Sydamerika blir jag väldigt sorgsen när vänsterrörelserna i Sydamerika ibland svartmålas. Ibland blir det till gränsen till underminerande. Konflikten skadar oss. Vi har redan en stark motståndare – högern – och därför måste vi alla som har hjärtat till vänster vara solidariska med varandra och stå enade.
Vi som har hjärtat till vänster har mäktiga fiender. I många fall är de inflytelserika och kapitalstarka i samhällets alla nivåer. För att motarbeta dessa krafter krävs att alla vänsterkrafter som kämpar dagligen, enas med alla andra rörelser, såväl politiska som sociala. Varje vänsterrörelse, både i Sverige och utanför våra gränser måste vi se som en kamrat, en vän, en bror eller syster. Intern kritik är nödvändig för att utvecklas, men att attackera och underminera våra bröder och systrar kan bli direkt förödande. Vi ska lyfta varandra, inte trycka ner varandra. Det är bara tillsammans som vi skapar ett enat samhälle och en värld som inkluderar oss alla. Gör vi inte detta, då vinner högern som har en lättare gemensam nämnare – kapitalvinst.

För att kunna enas och vara solidariska, inom och bortom Sveriges gränser krävs det mod. Det krävs mod för att stå upp för varandra, se varandras brister, stärka varandra ur dessa brister och aldrig vända varandra ryggen. Vänsterpartiet i Sverige är ett parti på runt sex procent. Tänk dig om vänstern i Sverige fick över 50 procent av rösterna. Vilka motkrafter skulle väckas då? Tror ni att vi skulle få vara ifred om vi fick makten? Tror ni borgerliga tidningar skulle vara tysta och stötta vår kamp för ett solidariskt och jämlikt samhälle? Borgarna, eliten och näringslivet skulle slåss med näbbar och klor för att behålla sin position. Folkets bästa är och har aldrig varit i dessas tanke. De försvarar sin rätt till sitt kapital.
För att stå enade och solidariska behövs det modiga ledare som enar alla inom samtliga vänsterrörelser för att stärka kraften mot de finansiella strukturerna som diskriminerar våra medborgare. Vänstern har rätt lösningar. Det är dags att vi enas, som syskon för ett bättre samhälle. 2017 och 2018 är vänsterns viktigaste år i modern historia. Att enas för en mer jämlik, jämställd och grönare värld är ett måste!

  • Hur ska vänstern vinna då?
  • vänsterpartiet

Nytt