Inrikes

Vänstern och alkoholen

Medborgarplatsen, Stockholm. Foto: Bertil Ericson/TT.

Att vänstern ska ha en försiktig linje kring alkoholpolitik tycks många vara eniga om. Men vad innebär det i praktiken? Flamman har tittat på serveringstillstånden i olika kommuner. I Stockholm finns det olika åsikter mellan partikamrater i stadsdelsnämnder och i Tillståndsutskottet.

Inrikes

– Det är klart att det finns lite utrymme för ideologi, men mycket handlar också om lämplighet och då finns det mycket juridik att gå på, säger Hanna Victoria Mörck, Vänsterpartiets ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala som beslutar om alkoholtillstånd.
Men när man tittar på besluten i nämnden händer det enstaka gånger att de borgerliga partierna reserverar sig mot majoriteten. Hanna Victoria Mörck tror att det mer har att göra med olika syn på företagande och slarv med skatter än alkoholpolitik.
– De är väl kanske mer beredda att se till om personen gjort en rättelse när de gör en bedömning, medan vi inte tycker att en rättelse ska komma efter tre år av grova fel.
Hon tycker det är viktigt att Vänsterpartiet arbetar för att det inte ska finnas en alkoholnorm i samhället. Något som ibland kan väcka diskussioner också inom partiet.
– Det finns gamla traditioner i Sverige, som att när det blir helg så dricker man mycket alkohol. Eller när man åker någonstans, som på en kongress så dricker man alkohol. Där blir det ofta lite diskussion, personligen tycker jag det är viktigast att inte ha en alkoholnorm.
– Men jag tror inte att det är en fråga bara för Vänsterpartiet, det är kanske mer en generationsfråga.

Det finns gamla traditioner i Sverige, som att när det blir helg så dricker man mycket alkohol. Eller när man åker någonstans, som på en kongress så dricker man alkohol

I Umeå finns en samsyn kring en mer försiktig linje kring alkoholpolitik. I stort sett är det bara Moderaterna som oftare vill se längre öppettider, enligt Mattias Nilsson, V:s ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som beslutar om tillstånd.
– Vi har en tradition i Västerbotten att vara ganska restriktiva och vi har gott stöd i det.
Kan det finnas en motsättning mellan en mer restriktiv alkoholpolitik och ett levande uteliv?
– Till viss del kan det finnas det. Många krogar tjänar ganska bra på alkoholförsäljning, men det gäller att se till att det sköts på ett bra sätt. I Umeå tycker jag inte att vi behöver söka efter det. Vi har redan en levande studentstad.

Olika åsikter i Stockholm

En stad som sticker ut i vår granskning är Stockholm. Där är det Tillståndsutskottet som beslutar om alkoholtillstånd efter att ha hämtat in remisser från bland annat den lokala stadsdelsnämnden. På krogtäta Södermalm har S-V-MP-majoriteten i nämnden vid flera tillfällen avstyrkt ansökningar, som sedan godkänts i Tillståndsutskottet av samma partier.
Stadsdelsnämnden och förvaltningen som tagit fram underlag till nämnden hänvisar ofta till ökad risk för våldsbrott och störningar för de boende i området om fler krogar får tillstånd till klockan 03.00, i stället för 01.00 som är norm. Medborgarplatsen på Södermalm är en av de mest brottsutsatta områdena i Stockholm.
– Det är inte alltid så att man går på de svaren som finns. Det är en rekommendation som man får. En stadsdelsnämnd kan säga nej, då kan vi välja att ge tillstånd på prov ett år i stället, säger Jackie Nylander, Vänsterpartiets ledamot i Tillståndsutskottet.
– Vi säger inte nej till allt som stadsdelsnämnden säger, tillägger han.
Det ska också sägas att i de flesta fall gör stadsdelsnämnden och tillståndsutskottet samma bedömning. Men där stadsdelsnämnden avstyrker ansökningar händer det oftare att tillståndsutskottet går på en annan linje.
Är det problematiskt att man röstar emot sina partikamrater i olika nämnder?
– Nej, det är det inte. Vi äger ju våra frågor och stadsdelsnämnden äger sina frågor. Det är inte ett dugg problematiskt. Jag tycker det är bra att man pratar med varandra och diskuterar. Däremot blir det inte alltid som man velat.
Jackie Nylander säger att Vänsterpartiet generellt har en restriktiv alkolholpolitik. Men att man kan göra olika prioriteringar kring vad som är viktigt.
– Jag försöker lägga krutet på att inte öppna upp mer, med alkoholservering i parker och tält. Medan jag tycker att man kanske ska tillmötesgå mer de seriösa och fasta krogägarna som finns.

S vill diskutera internt

Inom Socialdemokraterna har det här uppmärksammats.
– Vi har diskuterat det här och tänkt lyfta frågan internt inom Socialdemokraterna och se vad man kan göra och vilken politik man kan driva, säger Anders Göransson, socialdemokratisk ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, när Flamman ringer upp.
– Vid tillfälle har vi diskuterat att lyfta den här frågan med ledamöter i Tillståndsutskottet.
Möjligen, säger Anders Göransson, kan Södermalms förvaltning ibland ha gjort snävare tolkningar av de riktlinjer som finns. Men han understryker också att det är en komplicerad fråga där det finns olika sidor att ta hänsyn till.
– Vi har ju olika uppgifter. Stadsdelsnämndens uppgift är ju smalare. Vi ska titta på de sociala aspekterna och Tillståndsutskottet ska titta på helheten.

Fotnot: I Malmö och Göteborg har inte Vänsterpartiet någon representant i de nämnder som beslutar om serveringstillstånd.

  • alkohol
  • vänsterpartiet

Inrikes