Opinion

EU-debatt

Vänsterpartiet står för den rättvisa klimatomställningen

Deniz Butros. Foto: Vänsterpartiet

Partistyrelseledamoten Deniz Butros om EU-valplattformens klimatavsnitt som enligt henne är den del som V:s valrörelse bör snurra kring.

Opinion

Förslaget till valplattform visar att Vänsterpartiet har en unik roll i miljö- och klimatdebatten. Vi är de enda som vågar peka på de riktiga klimatbovarna: fossilkapitalet och storföretagarna. Det är en debatt som vi måste ta i valrörelsen och sedan i EU-parlamentet, för enligt FNs klimatpanel IPCC har vi tio år på oss att ändra vårt levnadssätt för att klara 1,5 gradersmålet.

De kommande två mandatperioderna kommer att vara avgörande för om EU-länderna ska kunna leva upp till Parisavtalet, och då måste Vänsterpartiet finnas där och agera samtidigt som vi mobiliserar utanför parlamentet. Vänsterpartiets EU-kritik står fast, hela valplattformen genomsyras av den, och vi ska fortsätta vara en del i den folkrörelse som står upp mot EUs värdelösa klimatpolitik. Vi kan inte lämna walkover till vare sig klimatförnekare eller liberaler som väntar på att marknaden ska komma med lösningar.

Redan från början var det tydligt att vänsterväljare vill att Vänsterpartiet ska vara aktiva i EUs klimatpolitik. Därför var det en självklarhet för oss i gruppen som skrev förslag till valplattform att detta skulle bli en viktig del av valplattformen och valrörelsen. Den klimatpolitik som hörs i EU-debatten handlar alltför ofta om mindre åtaganden, anpassade för storföretagen och lobbyisterna, men för att leva upp till Parisavtalet krävs radikala åtaganden som kräver nya sätt att tänka och agera kring handel, transport och ekonomi.

Det är bara genom vänsterpolitik som omställningen kan bli hållbar och rättvis.

Vad EU bestämmer inom dessa områden påverkar 28 länders klimatavtryck, därför är det avgörande att politiken blir så skarp som möjligt, utan att den drabbar vanligt folk. En rättvis klimatpolitik ser till att de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna – inte de som redan drabbats hårt av åtstramningar och ökade klyftor. 

Det är bara genom vänsterpolitik som omställningen kan bli hållbar och rättvis. Vi ska se till att den europeiska investeringsbanken ska fungera som en klimatinvesteringsbank, att tågresorna blir smidigare och flygresorna dyrare. Vi ska fortsätta kritisera de handelsavtal som hotar miljön, arbetsrätten och nationellt självbestämmande. För ingen kommer att göra det om vi inte gör det. 

Till sist vill jag tacka alla kloka vänsterpartister som motionerat på klimatavsnittet! Det har fått ett stärkt klassperspektiv; ingen som arbetar inom klimatskadliga industrier ska behöva välja mellan att få mat på bordet och lämna över en hel planet till sina barn. Stycket om tågen sammanfattar också bättre vår vilja till en samlad europeisk tågpolitik som ska öka tågresandet.

Snart börjar valkonferensen och jag hoppas en stor del av debatten kommer att handla om hur vi vässar vår klimatpolitik. Än mer hoppas jag att vår valrörelse kommer att fokusera på hur Vänsterpartiet ska få EU att skapa en klimatpolitik som ställer om våra länder på tio år.

    Opinion