Nyheter

Vänsterpartiet vill stärka arbetstagarnas makt

Jenny Bentsson, t.f. arbetsmarknadspolitisk talesperson V. Foto: Anders Wiklund/TT.

Jenny Bengtsson, t.f. arbetsmarknadspolitisk talesperson (v) svarar Jusek om välbefinnande i arbetslivet.

Nyheter

I ett debattinlägg i Flamman nr. 23, 2016, riktar Juseks ordförande Sofia Larsen och fackförbundets samhällspolitiske chef Daniel Lind en uppmaning till Vänsterpartiet att fokusera mer på att öka lyckan i arbetslivet. Larsen och Lind menar att ett större fokus på välbefinnande i arbetet skulle bidra till att förbättra arbetsmiljön, minska sjukskrivningarna, öka produktiviteten, förbättra jämställdheten och öka livskvaliteten. Enligt Juseks företrädare måste målet för ett modernt arbetsmiljöarbete både vara att förebygga risker och skapa ett högt välbefinnande i arbetet.

Vänsterpartiet delar Juseks uppfattning att fokus för ett modernt arbetsmiljöarbete måste vara större än att förebygga risker och ohälsa. Vid sidan av att skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö krävs möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande i arbetslivet. Jusek kallar detta välbefinnande. För Vänsterpartiet är detta en fråga om makt. Arbetstagarnas makt över hur arbetet organiseras och fördelas måste stärkas.
I Juseks undersökning konstateras att välbefinnandet i arbetet har minskat i Sverige sedan slutet av 1970-talet. Vad detta beror på går Jusek märkligt nog inte närmare in på i rapporten. För Vänsterpartiet är förklaringen uppenbar. Sedan slutet av 70-talet har arbetsmarknaden förändrats i grunden: arbetslösheten har ökat och permanentats på en hög nivå, tempot och stressen i arbetslivet har ökat med stigande sjukfrånvaro som följd, andelen otrygga anställningar har ökat och den fackliga organisationsgraden har sjunkit. Sammantaget innebär dessa förändringar att arbetsgivarna har flyttat fram sina positioner på arbetstagarnas bekostnad. Arbetsgivarnas makt har förstärkts, arbetstagarnas makt har försvagats – välbefinnandet i arbetslivet har minskat.

Vänsterpartiets politik på arbetsmarknadsområdet syftar till att stärka arbetstagarnas makt. Mer makt och inflytande för arbetstagarna leder till ökat välbefinnande i arbetslivet. För att nå dit krävs större förändringar än de Jusek efterlyser. Arbetslösheten behöver bekämpas med en ekonomisk politik för full sysselsättning. De otrygga anställningarna behöver begränsas med skärpt lagstiftning. Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar behöver skärpas. Arbetstiden behöver förkortas genom en generell, lagstiftad arbetstidsförkortning. Rätten att jobba heltid behöver lagstadgas.
Vänsterpartiet välkomnar Juseks påverkansarbete för ökat välbefinnande i arbetslivet. Vi fortsätter att driva vår politik för att stärka arbetstagarnas makt på arbetsmarknaden. En politik som ger utökade möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande i arbetslivet. En politik som förbättrar arbetsmiljön, minskar sjukskrivningarna och förbättrar jämställdheten på arbetsmarknaden. En politik som ökar arbetstagarnas välbefinnande om man så vill.

  • arbetslivet
  • arbetsmarknad

Nytt