Inrikes

Vänsterpartiets analysgrupp tillsatt

Vänsterpartiet påbörjar nu arbetet för att utreda partiets historia och demokratisyn.

Inrikes

– Den stora uppgiften för oss blir att titta på hur förändringarna i omvärlden påverkade partiet i demokratifrågor under historien, och vilket genomslag det fick i partiets praktiska arbete.
Det säger Henning Süssner, doktorand vid Linköpings universitet och även Flammanskribent. Süssner valdes i dagarna till sammankallande i vänsterpartiets analysgrupp.
– Det vi gör är inget vetenskapligt projekt. Men det är klart att vårt arbete ska hålla för granskning. Vi har också i uppdrag att komplettera och fördjupa redovisningen av partets internationella förbindelser. Vi ska redovisa hur partiets demokratisyn har sett ut i program och andra dokument.
Förutom Süssner består arbetsgruppen av Carina Lund från Växjö, doktorand och distriktsordförande för Vänsterpartiet Kronoberg; Peter Pedersen, riksdagsledamot (v) från Örebro; Anna Prestjan, historiker vid Örebro universitet; Britta Ring, Stockholm, pensionerad journalist med långt förflutet i vänsterpartiet; Tamara Spiric, Umeå, student och kommunalpolitiker (v) samt Werner Schmidt, docent vid Södertörns högskola, författare bland annat till boken Antikommunism och kommunism under det korta 1900-talet.
– I augusti ska vi överlämna någon form av rapport, berättar Henning Süssner. Frågan blir om man då lägger ner gruppen eller fortsätter med något slags permanent organ.

    Inrikes