Inrikes

Vänsterpartiets plan: nattöppna vårdcentraler i alla län

Jonas Sjöstedt presenterar vänsterpartiets nya sjukvårdsförslag under en pressträff i Almedalen.

Satsning på nattöppen primärvård, det är vänsterpartiets stora förslag under sin dag i Almedalen. Finansiering är dock oklar – och detaljerna vill man lämna till landstingen.

Inrikes

Vänsterpartiet vill ha en nattöppen vårdcentral i varje region. Tanken är att reformen ska avlasta akuten. Förslaget ska, åtminstone delvis, bekostas med de pengar man hoppas ska frigöras när akuten får mindre att göra.

– Sen kan det mycket väl var så att det kostar mer pengar. Då är vi beredda att ta en diskussion om det, säger vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt under en pressträff i Almedalen på söndagen.

Redan idag finns nattöppna vårdcentraler i ett antal kommuner i Sverige, Sjöstedt lyfter själv fram Tierp och Ljusdal som exempel. Nu vill man alltså lagstadga om att alla regioner ska ha minst en.

Under sitt anförande lyfte Jonas Sjöstedt också situationen i Sollefteå där förlossningsvården har lagt ned, vilket har lett till långa resor för gravida kvinnor. Tanken är att dagens förslag också ska förbättra tillgängligheten. Men Vänsterpartiet vill inte detaljstyra landstingens arbete.

– Man kan säga såhär att i slutändan så blir det ju regioner och landsting som avgör. Det viktiga för oss blir ju att skriva ut i sjukvårdslagen att den här servicen ska finnas vi vet ju att inte minst i storstäderna, där är akutvården ofta överbelamrad, säger Jonas Sjöstedt till Flamman.

Men ska det stå i nya sjukvårdslagen då att det här ska finnas tillgänglig i varje region – eller att den ska finnas tillgänglig för varje medborgare? För det är ju ändå en skillnad.

– Vi har ju inte exakt formulerat det. Men det finns ju ett krav på att varje region ska ha det och sen måste regionerna sköta det bra.

Så det ska inte räcka med att det räcker med att man har det i en avlägsen del av regionen eller att man har det i centralorten?

– Det är inte tanken.

Vänsterpartiets dag är den första i årets Almedalsvecka, och utspelet är därmed också det första konkreta förslaget som presenterats. Det stödjer sig på den så kallade Stiernstedt-utredningen från 2016, som utförts på uppdrag av riksdagen för att se över möjligheterna till effektivare resursfördelning inom sjukvården.

Jonas Sjöstedt förtydligar dock att dagens förslag inte innebär att man ställer sig bakom allt som utredningen föreslår.

– Det är klart att när vi kommer att komma med fler förslag för sjukvården att vi då tittar på den utredningen, men idag är det det här, säger han till Flamman.

Sen kan det mycket väl var så att det kostar mer pengar. Då är vi beredda att ta en diskussion om det, säger vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt under en pressträff i Almedalen på söndagen.

Redan idag finns nattöppna vårdcentraler i ett antal kommuner i Sverige, Sjöstedt lyfter själv fram Tierp och Ljusdal som exempel. Nu vill man alltså lagstadga om att alla regioner ska ha minst en.

Under sitt anförande lyfte Jonas Sjöstedt också situationen i Sollefteå där förlossningsvården har lagt ned, vilket har lett till långa resor för gravida kvinnor. Tanken är att dagens förslag också ska förbättra tillgängligheten. Men Vänsterpartiet vill inte detaljstyra landstingens arbete.

Man kan säga såhär att i slutändan så blir det ju regioner och landsting som avgör. Det viktiga för oss blir ju att skriva ut i sjukvårdslagen att den här servicen ska finnas vi vet ju att inte minst i storstäderna, där är akutvården ofta överbelamrad, säger Jonas Sjöstedt till Flamman.

Men ska det stå i nya sjukvårdslagen då att det här ska finnas tillgänglig i varje region – eller att den ska finnas tillgänglig för varje medborgare? För det är ju ändå en skillnad.

Vi har ju inte exakt formulerat det. Men det finns ju ett krav på att varje region ska ha det och sen måste regionerna sköta det bra.

Så det ska inte räcka med att det räcker med att man har det i en avlägsen del av regionen eller att man har det i centralorten?

Det är inte tanken.

Vänsterpartiets dag är den första i årets Almedalsvecka, och utspelet är därmed också det första konkreta förslaget som presenterats. Det stödjer sig på den så kallade Stiernstedt-utredningen från 2016, som utförts på uppdrag av riksdagen för att se över möjligheterna till effektivare resursfördelning inom sjukvården.

Jonas Sjöstedt förtydligar dock att dagens förslag inte innebär att man ställer sig bakom allt som utredningen föreslår.

Det är klart att när vi kommer att komma med fler förslag för sjukvården att vi då tittar på den utredningen, men idag är det det här, säger han till Flamman.

 

  • Almedalen
  • Almedalen 2017
  • Jonas Sjöstedt
  • sjukvård
  • Sollefteå BB
  • vänsterpartiet

Inrikes