Inrikes

Vänsterpartiets strider är inte över

Efter att Vänsterpartiet drivit på hotet om misstroendeförklaring och tillsammans med M, KD och SD nu fått regeringen att backa om Arbetsförmedlingen, väntar fler strider mot det nyliberala 73-punktsprogrammet. Foto: Tor Gasslander.

Den kritiserade reformen av Arbetsförmedlingen har efter en samlad misstroendeförklaring från oppositionspartierna skjutits upp. Men för Vänsterpartiet, som drev fram misstroendet mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, väntar fler duster.

Inrikes

Den har kallats tokliberal, kaosprivatisering och missbruksreform. Arbetsförmedlingens planerade privatisering, del i januariavtalet, har kritiserats från både höger och vänster.
Efter att Vänsterpartiet drivit fram hot om misstroende mot Socialdemokraternas arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och fick följe av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna så backade slutligen regeringen. Men enligt Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, är det bara en liten vinst på vägen.
– I visst avseende är vi nöjda med utfallet, men vi har ingen illusion om att det är vår syn på Arbetsförmedlingen som fått majoritet. Det finns mycket i 73-punktsprogrammet som vi kommer försöka stoppa och bekämpa så som det är möjligt att göra för ett oppositionsparti, säger han.

Reformen av Arbetsförmedlingen skjuts upp med ett år och ska i stället för att konstrueras efter LOV, lagen om valfrihet, ta form efter LOU, lagen om offentlig upphandling. Men det är bara en i ledet av nyliberala reformer i januariavtalet. Vänsterpartiet som detta till trots släppte fram regeringen, pratade redan vid regeringsbildningen om att misstroendeomröstningar var aktuellt, särskilt när det gällde arbetsrätten och marknadshyror.
– De frågorna är röda linjer för oss, det har vi sagt väldigt tydligt. De är av så allvarlig karaktär att vi skulle överväga misstroende mot hela regeringen. Det är ju ingenting vi önskar oss, vårt mål är ju att förslagen inte ska komma alls, säger Ali Esbati.

För trots att de ställde sig bakom Löfven som statsminister har Vänsterpartiet på inga vis förbundit sig att stödja de förslag som regeringen lägger fram. Det är inte aktuellt i nuläget, men fler hot om misstroendeförklaringar från Vänsterpartiet – även utöver de som gäller arbetsrätten och marknadshyrorna – kan komma att väntas.
– Vi utesluter inte i förväg några parlamentariska verktyg, men det har förstås att göra med vad regeringen gör och hur situationen utvecklas i olika frågor.

De frågorna är röda linjer för oss, det har vi sagt väldigt tydligt, som är av så allvarlig karaktär att vi skulle överväga misstroende mot hela regeringen

Frågan om just arbetsrätten har strax efter att regeringen backade om Arbetsförmedlingen seglat upp i den politiska hetluften. Kommunal, Byggnads, Målarna, Fastighets och Seko har i veckan dragit sig ur LO:s förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ändrad arbetsrätt och utökade undantag från turordningsreglerna, som kom till i och med januariavtalet. Förbunden anser att avsiktsförklaringen som parterna lämnat i för hög utsträckning ger arbetsgivarna för stora rättigheter och urholkar anställningstryggheten.
Röda flaggor för Vänsterpartiet, med andra ord.
– Det är oacceptabelt, att gå ifrån saklig grund som utgångspunkt för arbetsrätten. Vi följer nu utvecklingen noga. Det är viktigt oavsett utspel att det mobiliseras och informeras om arbetsrätten i samhället i allmänhet och i fackföreningsrörelsen i synnerhet. För det gäller centrala och strategiska frågor för samhället och ekonomin, säger Ali Esbati.
Med denna bakgrund är det troligt att tänka sig fler misstroendeförklaringar från vänsterhåll. Åtminstone mobiliserar partiet för att motverka det nyliberala politiska program januariavtalet utgör.
– Vi måste i både samhället och inom facken skapa tryck som gör det politiskt omöjligt för regeringen att gå fram med den politiken, säger Ali Esbati.

  • Ali Esbati
  • vänsterpartiet

Inrikes