Inrikes

Vård på webben blev en dyr affär

Företag erbjuder webbaserade vårdtjänster. Foto: Min doktor/Kry.

Numera kan man träffa en läkare via webben. Men med en ny patientlag som gjort det möjligt att söka vård var som helst i landet har det blivit en saftig nota för en del landsting.

Inrikes

Den som söker vård knappar in på en webbtjänst och får prata med en läkare via sin dator eller mobiltelefon. Det kostar som ett vanligt läkarbesök på vårdcentralen. Men vad många inte vet är att det kan bli en dyr nota för det egna landstinget.
Förra året valde exempelvis region Jönköping att satsa på webbaserad vård. Vårdcentralen Wetterhälsan gjorde en upphandling med företaget mindoktor, som erbjuder webbaserade vårdtjänster. Dessutom har kry.se avtal med läkarhuset i Tranås.
Sedan 2015 finns en ny patientlag som gör att patienter kan välja fritt vilket landsting de vill söka vård i. Sedan faktureras landstinget som personen är skriven i för utomlänsvård. Den nya lagen var kanske främst tänkt att underlätta för den som råkar bo nära en länsgräns eller tillfälligt befinner sig på annan ort. Men med ny teknik blev det ett annat resultat.
Sedan webbvård blev tillgänglig inom region Jönköping har närmare 20 000 personer utanför regionen använt sig av tjänsten. Enligt regionens egna uppgifter är det fler utifrån som använt sig av tjänsten än vad Jönköpingsborna själva har gjort.

Dyr nota i Skåne

För region Skåne har det blivit dyrt. Exakt hur många skåningar som sökt sig till webbläkaren är oklart, då vårdcentralerna inte gör skillnad på fysiska besök och webbmöten i sin fakturering. Men regionen räknar på att det rör sig om runt 1 200 webbmöten och en kostnad på runt 2,5 miljoner kronor. Något som man tycker är oskäligt. Framför allt reagerar man på att Region Jönköping valt att fakturera för den webbaserade vården som vanliga, fysiska läkarbesök.
”’Överfaktureringen’ motsvarar 1-2 mkr, beroende på vilket pris som kan anses skäligt och denna summa förväntar vi oss att Region Jönköpings län krediterar Region Skåne”, skriver Region Skånes tillförordnade ekonomidirektör Charlotte Karbassi i ett brev till Region Jönköping.
– Vi vill framförallt få till en diskussion kring hur prissättningen på webbtjänster ska gå till, säger Lars Åke Rudin, ekonomidirektör Region Skåne.
– Jag kan bara konstatera att i dag finns inte det och region Jönköping har i dag fakturerat för fysiska besök, fast vi vet att webbaserade är betydligt billigare, fortsätter han.
Ofta rör sig webbkontakterna med vården om snabba virtuella möten om mindre allvarliga hälsoproblem. Företagen som erbjuder webblösningar säger själva att långt ifrån alla åkommor lämpar sig för webbaserad vård.
Sydöstra regionen hade inte ett särskilt pris för webbaserade läkarbesök under 2016. Men region Skåne menar att ett webbesök enligt 2017 års prislista ska kosta 1200 kronor. Det motsvarar drygt hälften av vad ett fysiskt läkarbesök kostar. Dessutom hänvisar man till andra regioner som enligt uppgift ska ha ännu billigare avtal med webbaserade läkartjänster.
På region Jönköping håller man inte med.
– Vissa besök är dyrare, andra billigare, tanken är att det ska jämna ut sig, säger Jonatan Vincent, controller, Region Jönköping.
Dessutom menar han att de webbtjänster som erbjudits i Region Jönköping är mer avancerade än andra, billigare alternativ. Enligt Jonatan Vincent har inte Jönköping tjänat något på webbtjänsten.
– Vi fakturerar det som det kostar oss. Vi har inget avtal med varken kry eller mindoktor. Vi har avtal med Läkarhuset i Tranås och Wetterhälsan. Sedan hur mycket de här vårdcentralerna betalar i sin tur till de som levererar tjänsten vet jag inte, det är mellan två privata företag.
Han påpekar också att den patientlagen gör att regionen inte får neka patienter från andra län vård. Webbaserad vård är en tjänst som många efterfrågar och som är här för att stanna, tror Jonatan Vincent.Samtidigt påpekar han att det fortfarande finns en del barnsjukdomar och efterlyser tydligare förhållningsregler.
Webbvården har även blivit en diskussion inom Sveriges kommuner och landsting. SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog skriver i ett mejl till Flamman:
”Det är Region Jönköping som har avtal med en vårdcentral som i sin tur har underavtal med ett företag som levererar webbbaserad vård. Jönköping betalar dem som ett vanligt läkarbesök och fakturerar sedan de andra landstingen enligt riksavtalet för läkarbesök. I och med fritt vårdval kan alla i landet använda webb-doktorn.
De andra landstingen är inte nöjda och SKL har fått i uppdrag att utreda hur detta ska hanteras.Någon regel finns inte ännu utan SKLs tjänstemän tar fram ett förslag, och sedan får landstingen besluta hur de ska göra.”
Utredningen beräknas ta några månader.

  • landsting
  • region jönköping
  • region skåne
  • vård
  • vinster i välfärden
  • webbvård

Inrikes