Inrikes

Vårdpersonal kan tvingas använda osäkra kanyler vid vaccinering – med risk för blodsmitta

Skarpt läge. En spruta laddad med corona­vaccin från Pfizer-Biontech. Ytterst på kanylen syns det regelenliga stickskyddet i plast, som måste avlägsnas innan kanylen kan användas.

Egentligen får inga kanyler användas inom vården utan de stickskydd som ska förebygga att personalen utsätts för risk. Men under pandemin och massvaccineringen har säker utrustning blivit en bristvara i stora delar av landet.

Inrikes

Fler stick än någonsin. Det är realiteten när Sveriges vård­anställda förutom den vanliga sjukvården nu är mitt uppe i den största massvaccineringen någonsin.
Men de skydd som normalt ska förebygga skador och smittspridning hos vårdpersonal uteblir på flera håll i landet. Det visar en kartläggning som Flamman har gjort. Enligt ett EU-direktiv ska inga kanyler utan så kallat stickskydd användas inom vården.
I praktiken har det dock blivit fallet, eftersom säkrare utrustning helt enkelt är slutsåld.

Björn Kardell är avdelningschef vid Fastighet och service i Region Uppsala:

– Ja, det stämmer att det är en bristvara. Det är i stort sett omöjligt att få tag på, särskilt i de volymer vi behöver.
Även i Region Skåne har kanyler utan stickskydd använts. Något som tidningen Vårdfokus tidigare rapporterat om. Flera andra regioner uppger för Flamman att bristen är stor.
– Vid starten av vaccineringen kunde vi inte få leverans på stickskyddad kanyl. I dag och framåt har det däremot funnits möjlighet att köpa in dessa. Svårigheterna ökar säkerligen när det gäller stora regioner och därmed stora volymer, säger Gunilla Lirell, materialkonsulent på Region Jämtland-Härjedalen.
Enligt Arbetsmiljöverket råder en global brist på moderna kanyler utrustade med stickskydd till följd av pandemin. Bristen beräknas bestå till våren 2022.
Vårdförbundets vice ordförande Ragnhild Karlsson är kritisk till att tillräckliga lager inte säkrats på förhand.

– Att medarbetare inte ska ha stickskyddade kanyler är ungefär som att säga att man inte ska ha säkerhetsbälte i bilen – för det är väl inte så stor risk att man krockar?
Det stora problemet är, enligt Ragnhild Karlsson, inte stick- eller skärsåren i sig, även om de kan vara nog så allvarliga. Den allvarligaste frågan är risken för att blodsmitta ska föras över från en patient till en vårdanställd. Många sjukdomar som kan föras över på så sätt – däribland hiv och hepatit – är både dödliga och obotliga.
– Jag tror att alla sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor någon gång har stuckit sig eller känner någon som har stuckit sig på en kanyl som varit i en patient, säger hon till Flamman.
I Arbetsmiljöverkets smittskyddsföreskrifter kan man läsa att  ”vassa föremål som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor ska vara försedda med en fungerande integrerad skyddsfunktion om sådana produkter finns tillgängliga på marknaden.”
Den sista delen är viktig. Arbetsmiljöverket bedömer nämligen att regioner som bara tillhandahåller kanyler utan stickskydd inte bryter mot föreskrifterna så länge de med stickskydd faktiskt inte går att få tag på.
Dessutom kan regionerna vid inspektion bli skyldiga att visa att man har försökt – och misslyckats – med att upphandla kanyler med stickskydd.
– Men vi har fått lite olika rapporter om det verkligen är så att produkterna saknas eller vilket huvudproblemet egentligen är, säger Vårdförbundets Ragnhild Karlsson.
–  Vi kommer titta vidare på om arbetsgivaren faktiskt har uttömt alla möjligheter att få tag på den här produkten. Det här är risker som medlemmar i Vårdförbundet utsätts för och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt.
Tor Gasslander

  • arbetsmiljö
  • Corona
  • Covid -19
  • sjukvård
  • vårdförbundet

Inrikes