Ledare

Varför nekas fler – inte färre – sjukpenning under en rödgrön regering?

Genom regleringsbrevet till Försäkringskassan (2016) försöker Annika Strandhäll och den socialdemokratiskt ledda regeringen införa begränsningar i antalet människor som får beviljas sjukpenning – de försöker bestämma hur många som får bli sjuka. Foto: Erik Simander / TT

Människor hamnar i kläm när Försäkringskassan ska finslipa statistiken inför valet – det är ett svek mot arbetarklassen. 

Ledare

Att arbeta och bli sjuk är en stor tragedi för de allra flesta människor. Att misstänkliggöras och slussas runt i ett socialförsäkringssystem gör ingen människa friskare. En slutsats Socialdemokraterna gick till val på under 2014 då de med rätta kritiserade den borgerliga alliansen för socialförsäkringssystemet där svårt sjuka människor utförsäkrades. Varför har då avslagen om sjukpenning ökat markant under tiden socialdemokraten Stefan Löfven varit statsminister?

Ett fungerande socialförsäkringssystem är en av grunderna i ett funktionellt välfärdssamhälle. Idag brister detta system på många plan. Läkare vittnar om hur de lägger ner allt mer tid åt att skriva detaljerade sjukintyg och komplettera intygen i omgångar istället för att fokusera på att bota sjuka. Inspektionen för socialförsäkringen riktar även kritik mot försäkringskassans bedömningar, då de menar att utredningarna inte håller tillräckligt hög kvalité.

Försäkringskassan fick bland annat nya direktiv på hur stort antal som får beviljas sjukpenning varje år fram till 2020.

Enligt tankesmedjan Balans har avslagen på första ansökan av sjukpenning ökat från 1 till 4 procent mellan augusti 2015 och juli 2017.  Fyra gånger så ofta avslås ansökningar idag, detta under en rödgrön regering. Samtidigt som sjukförsäkringen går med vinst.

Medan avslagen ökat har det från media rapporterats om ”en bruten trend” där allt färre sjukskrivs. ”Glädjande” enligt Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som under 2016 tillskrev ett nytt stycke i Försäkringskassans regleringsbrev angående sjukförsäkringen. Försäkringskassan fick bland annat nya direktiv på hur stort antal som får beviljas sjukpenning varje år fram till 2020. Det innebär alltså begränsningar för hur många som får lov att bli sjuka – samtidigt som situationen i välfärdssektorn gör allt fler sjuka. Ett svek mot de människor som kommer i kläm när statistik ska finslipas inför valet. Ett svek från socialdemokratin mot arbetarklassen.

Följden blir ett samhälle där allt färre människor känner tilltro till välfärdsstaten. Där de som kan vänder sig till andra försäkringssystem för att trygga sin tillvaro. Ett hårdnande klassamhälle. 

  • Annika Strandhäll
  • LSS
  • sjukförsäkring
  • sjukförsäkringen
  • socialförsäkringssystemet

Ledare