Rörelsen

Varför ska hatet vara tillåtet?

Helt ok? Nazister från NMR demonstrerar i Kungälv under första maj 2019. Björn Larsson Rosvall/TT.

FN vill förbjuda NMR – det borde vi också vilja, argumenterar Bengt Sundell i en insändare.

Rörelsen

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer har kommit med sitt betänkande. V, SD och L vill inte kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer eller förbjuda dessa. S och MP ställer sig däremot bakom kommitténs förslag om särskilt straffansvar för deltagande i organiserade rasistiska organisationer, de vill också förbjuda rasistiska organisationer som sådana.

V:s representant skriver bland annat: ”Vänsterpartiet vill inte förbjuda rasistiska organisationer, utan anser att rasism bekämpas på andra sätt än att förbjuda en eller flera organisationer”. Och: ”Vi behöver bekämpa grogrunden för rasism med progressiv politik”.

På vilka andra sätt, med vilken progressiv politik? Förklara gärna. Med vilken progressiv politik ska vi bekämpa Nordiska Motståndsrörelsen (NMR)? NMR anser att Sverige har ockuperats av en ”judisk konspiration”. De vill ”med moderna genetiska profileringar rasbedöma samtliga som fått svenskt medborgarskap efter 1975 och deras efterkommande”. De vill deportera merparten av alla som inte är ”etniska” nordeuropéer.

I Finland har NMR förbjudits. I Tyskland har högerextrema rasistiska organisationer anmälts för nära 40 000 brott under 2020.

Sverige har skrivit under och ratificerat FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Sverige reserverade sig inte mot kravet på organisationsförbud när FN:s rasdiskrimineringskonvention skulle harmonieras med svensk lag. Men V:s representant vill inte förbjuda deltagande i en rasistisk och kriminell organisation som NMR.

Det är ingen åsikt att vara medlem i NMR. Det är en medveten organiserad, kriminell handling. SD:s representant i kommittén skriver ”att om lagen blir verklighet, lätt kan missbrukas av en mindre nogräknad makthavare”. Det är lätt att begripa varför SD inte vill se organiserade rasister och kriminella från NMR skaka galler i mellan två till fyra år.

Frågan är varför det också är Vänsterpartiets linje.

 

  • extremhögern
  • nazism
  • NMR

Opinion