Opinion

Världen behöver inte supermaktsbygget EU

Allierade. Tysklands Angela Merkel samtalar med ungerns Victor Orbán under ett EU-möte om Brexit i Bryssel. Foto: Francisco Seco/AP/TT.

Opinion

I Flamman 9/2019 försvarar Johan Lönnroth EU med motiveringen: Proletärer i alla länder förenen eder. Men det heter just ”alla länder” – inte ”Proletärer i Europa förenen eder för att bekämpa proletärerna i resten av världen.”
EU är ett kolonialistiskt och militaristiskt supermaktsprojekt som bygger murar och suger ut fattigare länder.

Det som nu är EU bildades bland annat för att återta Europas kontroll över de forna kolonierna. Det var inget hemligt motiv, utan finns i officiella dokument (se till exempel Peo Hansens och Stefan Jonssons bok Eurafrika, Leopard förlag 2015).
Ett annat syfte var att återmilitarisera Europa efter kriget. Det projektet borde ha lagts ner samtidigt som Warszawapakten. Men i stället håller EU på att växa till en superstat som ska konkurrera med Kina och USA, och som legitimerar sig med flagga, nationalsång och nationalistiska hjärnspöken om ”Europa”. Varför ska vänstern stödja ett sådant projekt? Världen behöver inte fler supermakter.

Att slippa vara bundsförvant till odemokratiska EU-länder – eller auktoritära stater som EU allierat sig med, till exempel Saudiarabien och Turkiet – är en av många anledningar till att Sverige borde börja avveckla sitt EU-medlemskap.

EU är ett kolonialistiskt och militaristiskt supermaktsprojekt som bygger murar och suger ut fattigare länder.

Lönnroth påpekar att ”EU kritiserar de reaktionära regimerna i Ungern och Polen”. Men avdemokratiseringen i Östeuropa sker ju i skydd av EU. Om ett latinamerikanskt land hade nedmonterat demokratin på samma sätt som Ungern hade omvärlden infört sanktioner. Det vet förstås Viktor Orbán, som trots att han är i konflikt med delar av unionen, är en euronationalistisk EU-anhängare som stöttade remain-sidan under den brittiska folkomröstningen med helsidesannonser (se till exempel Daily Mail 20/6, 2016).

Möjligen är Orbán ”EU-kritiker”, det är ju i så fall ytterligare ett argument för att vänstern och arbetarrörelsen bör vara EU-motståndare, inte bara ”kritiker”.
”Kapitalmakten måste angripas internationellt”, skriver Johan Lönnroth. Det har EU-anhängarna sagt i 25 år. Men det är svårt att angripa kapitalmakten så länge man är med i en union där grundlagen skyddar kapitalets fria rörlighet.
Högerextremismen göds av maktcentra­lisering, av de ökade klyftor som blir re­sultatet av EU:s nedskärningspolitik och av den organiserade lönedumpningen där arbetare ställs mot arbetare.

Johan Lönnroth gör en poäng av att det finns brittiska nyliberaler som är mot EU. Nu finns det ju minst lika många brittiska nyliberaler som är för EU, men absolut, det går att bedriva en nyliberal politik även om man inte är med i EU.
Fast utanför EU kan väljarna i alla fall i teorin rösta fram en annan politik. I EU är nyliberalismen inskriven i grundlagen.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • EU
  • EU-utträde
  • supermakt