Inrikes

Västerås flygplats läggs ned – efter förhalat möte

Anders Teljebäck (S) regerar Västerås tillsammans med bland andra Centerpartiet – som står på motsatt sida i flygplatsfrågan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

Under ett mycket ovanligt sammanträde i Västerås kommunfullmäktige har det beslutats att kommunens flygplats, som kostat kommunen mer än en halv miljard kronor, ska läggas ned.

Inrikes

Det var en särskild kväll, tors­dagen den 3 september i Västerås. Kommunfullmäktige skulle besluta om stadens flygplats skulle få vara kvar. Som Flamman tidigare har rapporterat har Västerås flygplats kostat kommunens skattebetalare mer än 552 miljoner kronor under åren 2001 till 2019.

Frågan om flygplatsen är dock kontroversiell, och föremål för en djup spricka mellan dem som tycker att den är för dyr, de som tycker att den inte är det, och de som tycker att flygplatser bör läggas ned av rent principiella skäl.

Västerås styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Eftersom C inte stödjer förslaget om att lägga ned flygplatsen har S, Mp och L tagit stöd av Vänsterpartiet för att få majoritet.

Det skulle dock dröja innan förra tors­dagens fullmäktige ens kom till omröstningen om flygplatsen. Elisabeth Unell (M) föreslog först att frågan om flygplatsen skulle bordläggas – något som dock röstades ned. Men debatten drog ändå ut på tiden när oppositionspolitiker efter oppositionspolitiker begärde att få säga sitt.

Enligt kommunfullmäktiges ordförande, Anders Teljebäck (S) var det uppenbart att oppositionen medvetet drog ut på debatten så länge som möjligt i hopp om att frågan om flygplatsen i stället skulle bordläggas när klockan blev för mycket.
– Ja, så var det, säger han till Flamman.

Det blev dock ingenting av det, kommunfullmäktige beslutade att man skulle sitta kvar – om än med extra kaffepauser – tills dagens punkter var avklarade. Beslutet att Västerås flygplats ska läggas ned fattades strax före fyra på fredagsmorgonen. 32 ledamöter röstade för och 29 mot. Vid fyra kunde de församlade slutligen gå hem efter ett sammanträde som varat i knappt tolv timmar.

Det moderata oppositionsrådet Elisabeth Unell anser att frågan om flygplatsen borde ha skjutits upp tills man sett resultatet av den namninsamling till stöd för en folkomröstning i frågan som pågår.
– Jag tycker att det enda rimliga hade varit att ta frågan vid ett senare tillfälle, säger hon till Flamman.

Att oppositionen skulle ha filibustrat eller med flit sinkat debatten håller Elisabeth Unell dock inte med om.
– Frågan engagerar oss väldigt mycket. Och jag skulle säga att i min grupp är alla engagerade i den här frågan, så alla hade saker att säga.

En av dina partikollegor – Enes Bilavolic – stod tyst i talarstolen. När presidiet frågade vad han höll på med svarade han ”jag håller en tyst minut för demokratin”. Är det verkligen inte att förhala saker och ting?
– Det är ju hans val av inlägg och det är väl hans val hur han vill använda det.

Sannolikt blir nästa steg en folkomröstning om flygplatsens framtid. Organisatörerna till ett lokalt medborgainitiativ hävdar att de har samlat in 14 000 namnunderskrifter till stöd för en sådan omröstning.
– Och vi har sagt att vi inte ska göra något oåterkalleligt, i alla fall, innan vi har sett resultatet, säger Anders Teljebäck.
– Det finns politiker på andra håll som har försökt gå emot folkomröstningar tidigare – det har inte gått så bra.

  • flygplats
  • Västerås

Inrikes