Opinion

Vem ska vårda när vårdpersonalen blir sjuk?

”På de vanliga avdelningarna hänvisas personalen till att isolera en eventuell smittad patient på vanlig enkelsal, stänga dörren och ringa akut infektionsjour på Karolinska Huddinge. Inte heller finns det andningsskydd och visir att tillgå för personalen på vårdavdelningarna”, skriver debattören. Foto: Adam Ihse/TT.

Det borgliga styret i region Stockholm påstår att sjukvården är väl rustad för att ta emot patienter som eventuellt insjuknar i coronaviruset. Det stämmer inte.

Opinion

Just nu sprids coronavirus i en pandemi över världen. Den skördar liv och många människor riskerar att behöva intensivvård. Vi i västvärlden har klarat oss bra på grund av vårt moderna sjukvårdssystem. Men att spridningen inte kommer att bli stor även här är inte längre en självklarhet. Här kommer ett exempel från huvudstaden.

2019 fick vi höra om stora besparingskrav på de flesta av Stockholms akutsjukhus. Vikarier och timanställda fick gå. Personal plockades bort på de flesta skift och nybyggda vård­platser på både Danderyd och Södersjukhuset ekade tomma.

Vi är nu i mars 2020. Coronaviruset blåser över världen. Varslen på Södersjukhuset är stoppade men glaset har redan runnit över flera gånger bara i år. Stabsläge är vardagsmat, vårdplatser stängs, operationer ställs in och personalen går på knäna. Det borgliga styret i region Stockholm påstår att sjukvården är väl rustad för att ta emot patienter som eventuellt insjuknar i coronaviruset trots det redan pressade platsläget på sjukhusen.
Det stämmer inte.

De som smittats av coronavirus ska i första hand vårdas på Karolinska sjukhuset Huddinge. Där har personalen fått information kring omhändertagande, skyddsartiklar finns och man har möjlighet att isolera smittade personer i speciella enkelrum med slussar. Södersjukhuset öppnade i november 2019 åtta nya platser i den nya delen av sjukhuset för att kunna vårda smittade patienter. Dessa slussplatser är stängda på grund av personalbrist. Hela avdelningen står tom.

På de vanliga avdelningarna hänvisas personalen till att isolera en eventuell smittad patient på vanlig enkelsal, stänga dörren och ringa akut infektionsjour på Karolinska Huddinge. Inte heller finns det andningsskydd och visir att tillgå för personalen på vårdavdelningarna. Den etiska och moraliska stressen ökar hos personalen. Frågor ställs men både chefer och fackförbund ger bristfälliga svar. Frågorna skickas mellan chefer och HR likt en flipperboll.

Personalen hänvisas till region Stockholms hemsida. Visst finns det basal information om smittan, men den stora frågan är vem som ska vårda patienter när även vårdpersonalen drabbas av viruset på grund av brister i utrustning och resurser?

Det finns även många andra frågor; hur isolerar man en eventuellt smittad patient utan tillgång till enkelsal? Ska personalen prioritera corona-patienter framför andra multisjuka patienter på en fyrsal? Räknas det som arbetsvägran om personalen vägrar vårda en smittad person utan rätt skyddsutrustning? Vem ska jobba för de kollegor som blir sjuka när det inte längre finns timanställda och vikarier som kan hoppa in? Vem ersätter personalen ekonomiskt vid en eventuell karantän?

Ansvariga politiker i regionerna och på riksnivå, kliv fram. Vi behöver svar och adekvata åtgärder.

  • Corona
  • Sjukvården
  • vårdpersonal

Opinion